Forventer du at dimittere ved semestrets afslutning?

Diplomingeniøruddannelsen er normeret til 210 ECTS, som du skal have bestået for at kunne dimittere og få dit eksamensbevis. Hvis du tager forretningsingeniørspecialiseringen, skal du bestå 240 ECTS.

  • Du skal derfor sikre dig, at summen beståede og tilmeldte kurser i indeværende semester giver 210/240 ECTS, dvs. inkl. dit bachelorprojekt/forretningsingeniørprojekt og evt. øvrige eksaminer på det sidste semester.
  • Du skal sørge for, at du får overført eventuelle meritter til dit studieprogram.

Du vil modtage dit eksamensbevis i e-boks senest to måneder efter beståelse (juli undtaget).

Forretningsingeniører får automatisk tilføjet specialiseringen ”Forretning” til eksamensbeviset.

Titlen på dit bachelorprojekt eller forretningsingeniørprojekt

I forbindelse med at du skal aflevere dit bachelorprojekt eller forretningsingeniørprojekt i WISEflow, skal du samtidig registrere den danske og engelske titel på projektet. Begge titler er en nødvendighed for at kunne aflevere.

Du skal være opmærksom på, at titlerne bliver direkte overført til dit eksamensbevis. Det er ikke muligt at få udstedt nyt eksamensbevis som følge af fejl i projektets danske og/eller engelske titel.

I samarbejde med din vejleder skal du derfor sikre, at dine titler (dansk og engelsk) er korrekte og retvisende for projektet, og at der ikke er stave- eller andre sproglige fejl.