Lokaler med QR-kode på BTECH

Skan QR-koden og se om lokalet er booket

QR-koder ved alle undervisningslokaler skal gøre det nemmere at se, hvornår det enkelte lokale er optaget – og af hvem. Det kan blandt andet gøre det nemmere at løse misforståelser omkring dobbeltbookinger

Alle undervisningslokaler på BTECH har fået deres egen QR-kode uden for døren.

Hvordan fungerer det ?

QR-koderne henter data fra lokaleplanlægningssystemet Syllabus. Når man skanner koden med sin smartphone får man en enkel oversigt over, hvornår lokalet er optaget den pågældende dag og af hvem. Skanningen giver desuden mulighed for, at man kan gå videre ind i timeplanerne via et link.