Studienævn

Et studienævns opgave er at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af din uddannelse, undervisning og dine eksamener. Dette indebærer eksempelvis at udarbejde forslag og ændringer til studieordninger, at følge op på uddannelses- og undervisningsevalueringer og at drøfte forskellige typer af sager af betydning for din uddannelse. 

På BTECH har vi uddannelser, der hører ind under forskellige fagområder, nemlig Erhvervsøkonomi og Business Ingeniører.

Derfor skal du for at finde den information, der er relevant for din uddannelse vælge mellem Fagstudienævnet for Erhvervsøkonomi eller Fagstudienævnet for Forretningsudvikling og Teknologi (ingeniøruddannelser).

Det er desuden studienævnet, der behandler ansøgninger om dispensation, merit og forhåndsgodkendelser. Du kan se mere om dispensationer og retningslinjer for ansøgning her.