Skift af studieby

Skift af studieby er for dig, der læser på en uddannelse på AU og gerne vil skifte til den samme uddannelse i en anden af AUs studiebyer.

Forudsætninger for at skifte studieby er:

  • At du er indskrevet på en uddannelse på Aarhus Universitet, der udbydes i mere end en studieby
  • At du, inden semesterstart, har bestået, hvad der svarer til hele 1.studieår af uddannelsen
  • At du opfylder de nuværende adgangskrav til uddannelsen i den by, du vil skifte til.
  • At der er ledige pladser på uddannelsen (hvis der er flere kvalificerede ansøgere end pladser, fordeles pladserne ved lodtrækning)

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfristen er den 1. marts for uddannelser med studiestart i august/september.

Ansøgningsfristen er den 15. oktober for uddannelser med studiestart i januar/februar.

Sådan søger du

For at søge om skift af studieby, skal du i ansøgningssystemet finde den uddannelsestype, der hedder ”Studieskift/overflytning – Bacheloruddannelser/Kandidatuddannelser”. Herefter skal du finde den uddannelse, som du ønsker at skifte til.

Når du ansøger skal du uploade følgende til din ansøgning:

  • En eksamensudskrift – du kan dataudveksle i ansøgningssystemet
  • Dokumentation for eksamenstilmelding til prøver, du forventer at bestå før semesterstart

Oversigt over uddannelser, hvor skift af studieby kan være muligt

Elektrisk Energiteknologi (diplomingeniør)

Elektronik (diplomingeniør)

Maskinteknik (diplomingeniør)

Didaktik dansk

Generel pædagogik

Pædagogisk antropologi

Pædagogisk filosofi

Pædagogisk psykologi

Pædagogisk sociologi

Uddannelsesvidenskab

Erhvervsøkonomi, HA

Economics and Business Administration

ITKO - it, kommunikation og organisation

Hvornår får du svar?

Sagsbehandlingen sker løbende. Der kan forekomme lang behandlingstid og nogle vil først modtage svar i løbet af august (sommeroptag) / januar (vinteroptag).

Spørgsmål og kontakt

Hvis du har spørgsmål til skift af studieby, er du meget velkommen til at skrive til indskriv@au.dk.