Det Erhvervsøkonomiske Studienævn

Dette er stedet hvor ABC har direkte indflydelse på sager, der vedrører studerende på School of Business and Social Sciences. Her diskuteres og tages beslutninger i sager som har direkte indflydelse på dit daglige studie. Dette omhandler områder som:

  • Udveksling
  • Eksamensformer
  • Fagindhold
  • Dispensationssager
  • Timeplaner

–      Generelt alt som har indvirkning på de studerendes dagligdag.

 

I dette nævn sidder 5 studerende, 5 professorer samt en Studieleder. I Academic Business Council stræber vi efter, at opstille 5 kandidater samt 2 suppleanter til hvert valg i Det Erhvervsøkonomiske Studienævn, således vi kan fortsætte vores kontinuerlige akademisk forbedrende arbejde.

For at udvikle studiet bedst muligt, så tager vi derfor også gerne mod alt input, forslag, ris/ros fra dig!