Studenterrådet & Fællesrådet

Studenterrådet og Fællesrådet

Studenterrådet er de studerendes talerør!

Dette er foreningen som diskuterer alle aktuelle emner for de studerende, hvad end det angår kantinemad eller semesterstruktur. Studenterrådet er på plads både internt på universitet, men også i den offentlige debat, hvilket blandt andet ses med repræsentanter i universitetsbestyrelsen, Akademisk Råd, fagråd og Danske Studerendes Fællesråd. De fleste kender blandt andet Studenterrådet for værende organisationen bag Danmarks Største Fredagsbar.

Hvordan hænger det sammen med ABC?

Academic Business Council er repræsenteret i Studenterrådet gennem mandater i Fællesrådet, hvor vi er det næststørste fagråd.

Fællesrådet er Studenterrådets øverste organ, og det er her at alle fagråd mødes og diskuterer forskellige emner, der vedrører livet som studerende. Eksempler på emner der bliver diskuteret i dette forum er SU, boligforhold, undervisning og eksamensformer og der bliver årligt igangsat kampagner for at fremme nogle af disse emner.

Academic Business Council har gennem Fællesrådet mulighed for at præge debatten på hele Aarhus Universitet og præge det generelle liv som studerende ved Danske universiteter.