Mødereferater

Opdatering

Vi har ikke mulighed for at holde vores hjemmeside opdateret med referater længere, men send os en mail på mail@abc-bss.dk eller skriv til os på Facebook, så sender vi det gerne til dig. 

 

Tidligere møder

Her kan du finde dagsordner samt referater fra tidligere møder afholdt i ABC.

16/10/12

Dagsorden

 • - Choice of chairperson and note taker
 • - News from chairmanship
 • - News from the treasurer
 • - Politics
 • - AUPUS
 • - Meetings with Svend Hylleberg and Allan Würtz
 • - Studyboard
 • - Marketing
 • - Activities
 • - Next meeting (and cake)
 • - AOB

Referat

16/09/12

Dagsorden

 • - New Structure
 • - Status from Marketing
 • - Status from Finance
 • - Status from Activities
 • - Status from Politics
 • AOB

Referat

16/08/12

Dagsorden

 • - Welcome back
 • - New structure
 • - Status from Politics
 • - Status from Finance
 • - Status from Marketing
 • - Status from Activities
 • - Meeting in Study Board
 • - AOB 

Referat

16/06/12

Dagsorden

 • - Plan for the autumn semester
 • - Status from marketing
 • - Status from fundraising group/relations
 • - Meeting in Study Board
 • - New Chairman + AOB

 

Referat

16/05/12

Dagsorden

 • - Åbning af den nye S-bygning. Hvordan kan vi deltage? 
 • - Status fra marketing: 
 • - Status fra fundraising group: 
 • - Status fra relations group: 
 • - Valg af to medlemmer til 'Institutforum'
 • - Kommende møde i Studienævnet
 • - Sidste møde i Fællesrådet
 • - Evt.

 

Referat

20/04/12

Dagsorden

 • - Status fra marketing
 • - Status fra fundraising group
 • - Status fra relations group
 • - Studienævnet for Erhvervsøkonomi – Status fra sidste møde
 • - Kommende Fællesrådsmøde
 • - Evt.

 

Referat

26/03/12

Dagsorden

 • - Fællesrådet og kommende møder
 • - Opfølgning af arbejdsgrupper
 • - Forberedelse til det kommende studienævnsmøde
 • - Evt.

Referat

27/02/12

Dagsorden

 • - Gennemgang af statut
 • - Valg af medlemmer til Academic Business Council
 • - Valg af formand, næstformand, og kasser
 • - Valg af repræsentanter til Fællesrådet
 • - Oprettelse af Forening
 • - Gennemgang af emner til behandling ved næste studienævnsmøde
 • - Kontaktliste opdateret
 • - Evt.

Referat

19/01/12

Dagsorden

 • - Hvem repræsenterer vi, formål og navn
 • - Organisering af arbejde
 • - Evt.

Referat