Vejledninger

Ud for de enkelte skriftlige eksamener, vil du i eksamensplanen kunne se en kode, der fortæller hvilken form den skriftlige eksamen har. Du kan finde en vejledning til hver enkelt eksamenstype herunder. 

Ved stedprøver vil du også kunne finde et eller flere af nedenstående dokumenter på bordet. Bemærk, dokumenterne er dynamiske og vil løbende tilpasses og tilrettes. Vær derfor altid opmærksom på, at du har seneste version, hvis du vælger at printe eller hente dokumentet her fra siden.

Hjælpemidler 

Ved alle digitale stedprøver skal du medbringe en bærbar computer og anvende denne som skriveredskab. Du må ikke anvende andet elektronisk udstyr, der giver adgang til internettet eller mulighed for at kommunikere med andre (fx mobiltelefoner, iPads, tablets, smart watches), og der må ikke anvendes ekstra skærme.

I kursusbeskrivelsen i Kursuskataloget kan du se, hvilke hjælpemidler du må anvende under prøven. Det angives som Alle, Anviste eller Ingen hjælpemidler i kursusbeskrivelsen.

  • Alle: Du må medbringe alle almindelige hjælpemidler f.eks. noter, ordbøger og fagbøger, m.v.
  • Anviste: Du må kun medbringe de hjælpemidler, der specifikt er anført i kursusbeskrivelsen i Kursuskataloget, og som oplyses i eksamenslokalet.
  • Ingen: Du må ikke medbringe nogen form for hjælpemidler.

Internet

Ved alle digitale stedprøver er der internetadgang, som du skal bruge til at hente eksamensopgaven samt uploade besvarelsen. (Det er derfor vigtigt, at du afprøver, at du kan forbinde din computer til det trådløse netværk Eduroam i god tid før eksamen.)

Det er tilladt at benytte internettet til informationssøgning, hvis eksamensformen tillader det. (Ved WOA, WOMC og WO-prøver er det ikke tilladt at anvende internet under selve prøven.)

Du må aldrig kommunikere med nogen i eller uden for eksamenslokalet. Det betyder, at alle kommunikationstjenester og fildelingstjenester (mobiltelefon, e-mail, Messenger, Skype, Dropbox etc.) skal være slukket under hele opholdet i eksamenslokalet. 

FAQ

I FAQ'en kan du finde svar på de spørgsmål, der typisk opstår før, under og efter en digital eksamen.