Bachelor studiestart

Velkommen til Aarhus BSS
Aarhus Universitet

Velkommen til
Aarhus BSS

Aarhus Universitet


For dig, som skal læse på én af følgende uddannelsesretninger:

 • Erhvervsøkonomi, HA
 • BSc in Economics and Business Administration
 • Erhvervsøkonomi med tilvalg, BA soc.
 • eller dig, som har et andet hovedfag med tilvalg i erhvervsøkonomi

Hold dig orienteret på denne side helt frem mod studiestart, da der kan ske ændringer i programmet. OBS: Der er forskellige introduktionsforløb for hhv. nye bachelorstuderende og tilvalgsstuderende med et andet hovedfag.


Det første du skal gøre som ny bachelorstuderende, efter du har modtaget dit optagelsesbrev, er at bekræfte din studieplads.


Kontakt

Få en virtuel intro

Forbered dig på studiestarten gennem AU’s online studiestartsforløb: Study@AU, som giver dig svar på en række praktiske spørgsmål. Du vil bl.a. blive introduceret til digitale platforme, vejledning og support samt få indblik i studiet og studielivet.

Forløbet er delt op i moduler, som kan tages enkeltvist. Det samlede forløb tager ca. 2 timer at gennemføre.

Du kan tilgå forløbet i Brightspace fra midten af august – under “Mine kurser”.

Ønsker du merit for en anden uddannelse?

Er du uddannet Finansøkonom, Markedsføringsøkonom eller Financial controller, har du mulighed for at søge merit og blive indskrevet på vores HA meritforløb (top-up).

Hvis du ønsker dette, skal du hurtigst muligt søge merit for din erhvervsakademiuddannelse hos studienævnet. Du søger via mitstudie.au.dk.

Velkommen til Aarhus BSS, Aarhus Universitet

Velkomsthilsen fra dekanen

Velkommen til Aarhus BSS – School of Business and Social Sciences

Aarhus BSS er ét af Aarhus Universitets fem fakulteter. Fakultetet samler de kernefaglige forskningsområder inden for erhverv og samfundsvidenskab og huser discipliner som f.eks. økonomi, erhvervsøkonomi, business technology, jura, statskundskab og psykologi.

Vores uddannelser er placeret blandt de absolut bedste ifølge de mest anerkendte internationale ranglister. Denne position kræver, at vi har høje standarder i vores forskning og undervisning, og at vi uddanner dygtige kandidater med stærke kompetencer til at varetage en bred vifte af funktioner på de nationale og globale arbejdsmarkeder.

Som studerende på Aarhus BSS kan I drage nytte af de mange muligheder, der følger med det at være en del af et stort, internationalt orienteret fakultet med mange forskningsområder. Vi lægger stor vægt på, at rammerne for vores uddannelser er et levende og inspirerende studiemiljø, og det gælder både i forhold til det sociale liv og det faglige udbytte af uddannelserne. I bliver en del af et internationalt miljø og undervist af forskere, der hører til blandt de førende i verden inden for deres specifikke forskningsfelt.

Derudover ser vi det som en af vores fornemste opgaver at pleje vores relationer til omverdenen, ikke mindst til virksomheder og organisationer i lokalområdet, så vi kan skabe gode muligheder for jer som studerende. Det er til gavn for jer, hvad enten I ønsker et projektorienteret forløb i en virksomhed eller organisation, eller på anden vis at komme i tættere kontakt med en kommende arbejdsgiver.

Jeg ønsker jer held og lykke i fremtiden, og jeg er overbevist om, at valget om at studere på Aarhus BSS vil ruste jer godt til fremtiden.

Med venlig hilsen
Thomas Pallesen, Dekan, Aarhus BSS

Velkomst fra de rusansvarlige på HA, BSc og BA-soc

Først; et stort tillykke med din optagelse på Aarhus Universitet!
Studielivet står for døren, og vi glæder os til at præsentere dig for studielivet på Fuglesangs Allé, som du bestemt kan glæde dig til at blive en del af. I de kommende år vil du få et væld af gode oplevelser, sociale netværk, faglige udfordringer og mulighed for fordybelse.

Til at introducere dig for studiet har vi ansat 69 forrygende instruktorer, som vil være din livline og go-to, når mængden af information kan virke uoverskuelig. De er alle sammen ansat til at give dig den bedst mulige start på Aarhus Universitet, så du kan føle dig tryg og velkommen fra start. Du kan spørge dem om alt, og de vil hjertens gerne hjælpe dig!

Rusugen foregår i år fra mandag den 29. august til og med onsdag den 31. august. Rusugen vil være en blanding af faglige og sociale arrangementer, rundt omkring på campus Fuglesangs Allé. Du vil i disse dage stifte bekendtskab med det universitetsmiljø, som du i de næste mange år skal færdes i.

Rusugen er for alle, og det vigtigste for os er, at alle nye studerende får en god og mindeværdig rusuge. Vigtigst er det, at du får det sjovt sammen med alle dine nye studiekammerater, hvilket er med til at danne grundlaget for det sociale fællesskab på studiet. Vi forstår godt, at du kan være nervøs omkring starten, men det er helt normalt – det forsvinder heldigvis hurtigt. Vores bedste råd er, at du deltager aktivt i rusugen, så du på bedste vis lærer dine nye medstuderende at kende.

Udover rusugen har vi planlagt en rustur i efteråret, hvor du skal af sted med dine medstuderende og instruktorer. Rusturen vil være en weekend fyldt med en masse sjove aktiviteter, og der vil være rig mulighed for at lære dine studiekammerater endnu bedre at kende. Rusturen finder sted fra fredag den 30. september til søndag den 2. oktober; hold derfor denne weekend fri – det er en fantastisk tur.

Du er altid velkommen til at skrive til os, hvis du har spørgsmål til rusperioden. Du kan skrive til os på mailen rusugen@studenterlauget.dk.

Vi håber, at du får nogle fantastiske dage med masser af spændende indslag, god stemning og nye mennesker. Vi glæder os til at byde dig velkommen!

De bedste hilsner
Jeppe Friis Nielsen & Signe Lundgaard Christiansen (rusansvarlige)

Velkomst til tilvalgsstuderende med andet hovedfag

OBS: Til dig, som har et andet hovedfag, men har tilvalgsfag i erhvervsøkonomi

Kære studerende med tilvalgsfag i erhvervsøkonomi

Velkommen til studiestart på dit tilvalgsfag. Du kan allerede nu se dit skema online, og i løbet af august måned kan du også finde undervisningsmateriale på Brightspace.

I uge 35 er der en række rusarrangementer, og vi afholder rusdag for tilvalg i erhvervsøkonomi den 31. august, hvor vi dels vil orientere dig om ”det praktiske” og introducere dig til det sociale liv på studiet. Du vil få nærmere information om dagen i løbet af august, og vi vil opdatere siden her med program, mødetid og sted for rusdagen – nedenfor.

Vi ser frem til at byde dig velkommen på erhvervsøkonomi. 

Venlig hilsen
Mogens Dilling-Hansen
Studieleder

Alt om din rusuge og studiestart

Program for rusugen for HA, BSc og BA soc.

Studiestarten indledes af en rusuge, hvor du får mulighed for at lære dine nye medstuderende at kende. Din rusuge starter mandag den 29. august 2022 kl. 8.00 – sørg for at komme i god tid, så du er sikker på at være der fra start. Vi opfordrer alle til at deltage i rusugen, da det er en fantastisk måde at møde alle dine nye medstuderende på.

Se programmet

Der tages forbehold for ændringer i programmet. Hold dig opdateret her på siden.

Mandag den 29. august

8.00-8.30 Velkommen til Aarhus BSS
8.30-9.00 Introduktion til dine nye holdkammerater
9.00-17.00
 • Introduktion til Aarhus BSS
 • Frokost i klassen
 • Teambuilding
 • Præsentationer fra institutterne
 • Rundtur på campus
17.00-23.00 Sociale aktiviteter i Klubben


Tirsdag den 30. august

8.00-8.30 Godmorgen
8.30-9.00 Introduktion til Unihelper
9.00-9.45 Teambuilding
9.45-16.00
 • Forskellige præsentationer
 • Frokost i klassen
 • Casearbejde
16.00-17.30 Casepræsentationer
17.30-23.00 Sociale aktiviteter i Klubben


Onsdag den 31. august

9.00-9.30 Godmorgen
9.30-15.00
 • Introduktion til digitale platforme
 • Studieteknik
 • Evaluering af ugen
 • Teambuilding
 • Oprydning i klassen
14.00-18.00 Aktiviteter i Botanisk Have
18.00-02.00 Fest i Klubben

På Aarhus BSS er der en alkoholpolitik i forbindelse med alle former for rusaktiviteter for at sikre, at studiestarten foregår ansvarligt. Læs alkoholpolitikken her.

Find vej første dag

Den første dag i rusugen mødes vi ved S-bygningen (2610) på Fuglesangs Allé 4, klokken 8.

Der står instruktorer over hele campus til at hjælpe dig.


Rusdag for studerende med tilvalgsfag i erhvervsøkonomi

Rusdag holdes onsdag den 31. august og er for studerende med et andet hovedfag og tilvalg i erhvervsøkonomi.

Sted: Fuglesangs Allé 4, bygning 2636, lokale U331 

__

 • 12.30: Ankomst til lokale U331, U-bygningen (2636)
 • 12.30: SAF (Soc’ernes aktivitetsforening) holder oplæg og "teambuilding" 
 • 13.00: Introduktion til tilvalgsstudierne og praktiske forhold ved studieleder Mogens Dilling-Hansen
 • 14.00: SAF holder oplæg og "teambuilding"
 • 14.20: Fælles aktiviteter med alle nye BA Soc-studerende. Der er tale om et fælles og meget uformelt arrangement, som afholdes i Botanisk Have. Husk praktisk tøj. Der sluttes af med en rusfest for alle nye erhvervsøkonomistuderende på Fuglesangs Alle 4.

Introduktion til vigtige systemer, vejledning, support og boghandel

Sådan holder du dig orienteret, når du er studerende

Mitstudie.au.dk
Mitstudie.au.dk er din samlede indgang til studieinformation og selvbetjeningssystemer, der giver dig et personaliseret overblik over din undervisning, skema, meddelelser og arrangementer. Her får du også direkte adgang til andre platforme, for eksempel STADS og Brightspace. Du kan også bruge mitstudie.au.dk på mobil eller tablet.

___

BrightSpace
Brightspace er en fælles online læringsplatform for undervisere og studerende. Platformen giver blandt andet mulighed for nem adgang til gruppearbejde og giver dig mulighed for at sende og modtage beskeder. Det er her, din underviser kan informere om skemaændringer og lægge undervisningsmateriale op. Det er derfor vigtigt, at du tjekker Brightspace ofte.

___

Studieportalen
Studieportalen er det website, du er på nu. Du finder al information via venstremenuen, blandt andet studieordninger, studievejledning, information om udveksling, eksamensplaner og -regler, alt om dit studiemiljø, dine timeplaner mv. Vi anbefaler, at du tjekker studieportalen, hvis du søger officiel information om dit studie.

___

Din AU-mail
Alle studerende på Aarhus Universitet får en AU-mailadresse (studienummer@post.au.dk). Det er vigtigt, at du bruger denne e-mail, når du fx skriver til studievejledningen og lignende. Det er også vigtigt, at du tjekker din AU-mail, hvor Aarhus Universitet kan sende dig vigtig information, bl.a. om vigtige deadlines.

Få hjælp og vejledning på dit studie

Studievejledningen
Du er altid velkommen hos studievejledningen, når du har studiemæssige spørgsmål fx vedrørende eksamen, studieregler, orlov, barsel, studieplanlægning, dispensationer, sociale udfordringer mv. På studievejledningen har vi tavshedspligt, så alt, hvad du siger, forbliver fortroligt.


Aarhus BSS Student Services
Her kan du få hjælp og vejledning, hvis du har praktiske og administrative spørgsmål om din uddannelse. Du kan bl.a. få hjælp til karakterudskrifter, verificering af uddannelse, fag- og eksamenstilmelding, dispensationsansøgninger og meget andet.

IT, boghandel og bibliotek

IT-support

Som studerende ved Aarhus BSS bliver IT en central del af dit studieliv, og du er altid velkommen til at kontakte IT-supporten. IT-supporten kan hjælpe dig med alt fra brugernavn og passwords, din webmail, adgang til det trådløse netværk via Eduroam og meget mere. Der tilbydes desuden forskellige IT-kurser, som du finder mere information om på facebook.com/BssKurser.

IT-supporten findes både på Fuglesangs Allé (bygn. 2628) og på Bartholins Allé (bygn. 1322).


Boghandel

Du kan købe dine bøger online på www.bssbooks.dk. BSS Books er en del af Stakbogladen, som er de studerendes boghandel på Aarhus Universitet. Her finder du en bogliste med de bøger, som er obligatoriske til dit studie. Du kan naturligvis også købe dine bøger direkte i vores pop-up butik på Fuglesangs Allé 4, som er åben to gange om året ved semesterstart. Du får altid 10% studierabat.

Du er velkommen til at bestille bøgerne før studiestart, men har du spørgsmål til det, vil der også være lejlighed til at stille spørgsmål i løbet af introduktionsforløbet.


Bibliotekerne - AU Library

På bibliotekerne (AU Library) kan du bl.a.:

 • søge information og litteratur – online og fysisk
 • finde læsepladser og gruppearbejdspladser
 • få hjælp til at søge, finde, vurdere og organisere akademisk information og litteratur.

_______

De to biblioteker i Aarhus, som er tilknyttet Aarhus BSS, finder du på:

Skema og beskrivelser af fag

Timeplaner
Du finder altid dine timeplaner (dit skema) her på studieportalen under menupunktet Undervisning > Timeplaner. Der kan forekomme ændringer i timeplanerne, og derfor er det vigtigt løbende at tjekke dine timeplaner.

Fagbeskrivelser
Konkrete beskrivelser af alle de forskellige fag finder du i kursuskataloget under Undervisning > Kursuskatalog. Her kan du også få et overblik over pensum i de forskellige fag.

Forstå organisationen

________

Aarhus BSS er ét af de fem fakulteter på Aarhus Universitet og samler de samfundsvidenskabelige og erhvervsøkonomiske discipliner. Fakultetets officielle navn er School of Business and Social Sciences, men i daglig tale bruges Aarhus BSS.

Aarhus BSS huser seks institutter, som er Institut for Økonomi, Institut for Virksomhedsledelse, Institut for Statskundskab, Psykologisk Institut, Juridisk Institut og Institut for Forretningsudvikling og Teknologi.

Institut for Økonomi og Institut for Virksomhedsledelse er de to institutter, som holder til på Fuglesangs Allé, og som står for uddannelserne inden for erhvervsøkonomi.

Code of Conduct og Ytringsfrihed

Code of Conduct for studerende ved Aarhus BSS beskriver de grundlæggende værdier og forventninger til de studerendes adfærd, når de færdes på universitetets arealer eller optræder som repræsentanter for Aarhus Universitet. Alle studerende forventes at respektere og leve op til de adfærdsmæssige værdier inden for læring, samvær og i forhold til omverdenen.

_______

Aarhus Universitet værner om ytringsfrihed og den enkeltes mulighed for at udfolde sit potentiale. Den frie dialog og tolerance over for forskellige synspunkter er selve grundlaget for universitetets virke.

Livet på campus

Studenterforeninger

På Aarhus BSS er der rig mulighed for at kombinere det sociale med det faglige. De mange studenterforeninger tilbyder forskellige former for arrangementer – faglige som sociale. Der laves bl.a. forskellige former for casearbejde for virksomheder med konkrete problemstillinger, sociale netværksarrangementer for de forskellige studieretninger og meget mere. Der er rig mulighed for at engagere sig på studiet via de mange studenterforeninger. Du vil blive introduceret til studenterforeningerne i rusugen.

Find rundt på campus

Til daglig danner campus på Fuglsangs Allé rammerne for din uddannelse med sine fem auditorier, mange klasselokaler, og diverse mødesteder, som kombinerer forelæsninger, klasseundervisning og gruppearbejde.

 • M-bygningen (2628)
  Her finder du de fleste auditorier på Fuglesangs Allé.
 • U-bygningen (2636)
  Her findes ét stort auditorium i kælderen, men ellers er er der primært mindre undervisningslokaler.
 • D-bygningen (2623)
  Her finder du biblioteket.
 • S-bygningen (2610)
  Denne bygning er hjertet af campus Fuglesangs Allé. Her er der mange grupperum og læsepladser for studerende. Derudover findes campus-kantinen Caf’Inn også i denne bygning.

Du kan downloade app’en “AU Find”, som kan hjælpe dig med at finde rundt på hele Aarhus Universitet.

Fredagsbar og Klubben

Klubben på Fuglesangs Allé er for mange studerende en stor favorit gennem hele studietiden. Det er her, mange møder studiekammerater på tværs af studieretninger og semestre. Klubben har åbent alle hverdage fra kl. 11-17, hvor der serveres kaffe, sodavand, kolde øl mv. I dette tidsrum er Klubben fyldt med HYGGE, og det er et rigtig godt opholdssted, hvis man ønsker et sted at læse, spille brætspil eller blot sidde og snakke med sine studiekammerater.

Udover at være fyldt med HYGGE, så er Klubben også kendt for at arrangere nogle af de bedste fester på hele Aarhus Universitet. Festerne består blandt andet af Semesterstartsfester, Club Klub, Slatfest, Børsbar, Udtrækningsfest til Kapsejladsen mv.

Klubben danner også rammen for de hyggelige fredagsbarer, som finder sted i tidsrummet kl. 15-18, hvor der er rigtig gode priser i baren.

Få en virtuel intro

Forbered dig på studiestarten gennem AU’s online studiestartsforløb: Study@AU, som giver dig svar på en række praktiske spørgsmål. Du vil bl.a. blive introduceret til digitale platforme, vejledning og support samt få indblik i studiet og studielivet.

Forløbet er delt op i moduler, som kan tages enkeltvist. Det samlede forløb tager ca. 2 timer at gennemføre.

Du kan tilgå forløbet i Brightspace fra midten af august – under “Mine kurser”.

Kontakt