Studieorientering

Studieorienteringsmøder - forår 2021

(møderne afholdes ikke fysisk, men kun via Zoom)

 

Bachelor-orientering: Anbefalet sammensætning af et bachelor studieprogram - specielt udbuddet af valgfrie kurser. Særligt relevant får dig der går på 2. år af bachelorstudiet.

·      Datalogi, onsdag 7. april, 10:15-11:00

·      IT-Produktudvikling, onsdag 7. april, 11:15-12:00

Kandidat-orientering: Anbefalet sammensætning af et kandidat studieprogram - specielt udbuddet af specialiseringer og valgfrie kurser samt muligheder for udveksling. Særligt relevant får dig der går på 3. år af bachelorstudiet.

·      Datalogi, onsdag 7. april, 13:15-14:00

·      IT-Produktudvikling, onsdag 7. april, 14:15-15:00

Speciale-orientering: Står du overfor at skulle i gang med dit speciale eller er du måske bare nysgerrig i forhold til, hvad du kan forvente af forløbet? Information om regler, emnevalg, valg af specialevejleder, rapportskrivning, mundtlig eksamen osv.

·      Onsdag 7. april, 15:15-16:00

Bachelor- og kandidatstudieprogrammer konfirmeres i en kontrakt.  Du vil senere få en invitation til en samtale, hvor du kan få afklaret tvivlsspørgsmål vedrørende dit studieprogram og kontrakterne.