Studieorientering

Studieorienteringsmøder - efterår 2021

 

Bachelor-orientering: Anbefalet sammensætning af et bachelorstudieprogram - specielt udbuddet af valgfrie kurser. Særligt relevant får dig der går på 2. år af bachelorstudiet.

·      Datalogi, torsdag 7. oktober 9:15-10:00, 5335-016 (Nygaard, Peter Bøgh Andersen-auditoriet)

·      IT-Produktudvikling, fredag 8. oktober, 12:15-13:00, 5335-016 (Nygaard, Peter Bøgh Andersen-auditoriet)

Kandidat-orientering: Anbefalet sammensætning af et kandidatstudieprogram - specielt udbuddet af specialiseringer og valgfrie kurser samt muligheder for udveksling. Særligt relevant får dig der går på 3. år af bachelorstudiet eller 1. år af kandidatstudiet.

·      IT-Produktudvikling, fredag 8. oktober, 13:15-14:00, 5335-016 (Nygaard, Peter Bøgh Andersen-auditoriet)

·      Datalogi, fredag 8. oktober, 14:15-15:00, 5510-104 (InCuba, Lille Aud)

Speciale-orientering: Står du overfor at skulle i gang med dit speciale eller er du måske bare nysgerrig i forhold til, hvad du kan forvente af forløbet? Information om regler, emnevalg, valg af specialevejleder, rapportskrivning, mundtlig eksamen osv.  

  ·      torsdag 28. oktober, 17:15-18:00, 5335-016 (Nygaard, Peter Bøgh Andersen-auditoriet)  

Bachelor- og kandidatstudieprogrammer konfirmeres i en kontrakt.  Du vil senere få en invitation til en samtale, hvor du kan få afklaret tvivlsspørgsmål vedrørende dit studieprogram og kontrakterne.