Studieorientering

Studieorienteringsmøder

(møderne afholdes ikke fysisk, men kun via Zoom)

 

Bachelor-orientering: Anbefalet sammensætning af et bachelor studieprogram - specielt udbuddet af valgfrie kurser. Særligt relevant får dig der går på 2. år af bachelorstudiet.

·      Datalogi, tirsdag 29. september, 16:15-17:00, Peter Bøgh Andersen Aud. 5335-016

·      IT-Produktudvikling, onsdag 30. september, 14:15-15:00, Store Aud. 5510-103

Kandidat-orientering: Anbefalet sammensætning af et kandidat studieprogram - specielt udbuddet af specialiseringer og valgfrie kurser samt muligheder for udveksling. Særligt relevant får dig der går på 3. år af bachelorstudiet.

·      IT-Produktudvikling, torsdag 1. oktober, 14:15-15:00, Peter Bøgh Andersen Aud. 5335-016

·      Datalogi, torsdag 1. oktober, 15:15-16:00, Peter Bøgh Andersen Aud. 5335-016

Speciale-orientering: Står du overfor at skulle i gang med dit speciale eller er du måske bare nysgerrig i forhold til, hvad du kan forvente af forløbet? Information om regler, emnevalg, valg af specialevejleder, rapportskrivning, mundtlig eksamen osv.

·      Torsdag 1. oktober, 16:15-17:00, Peter Bøgh Andersen Aud. 5335-016

Bachelor- og kandidatstudieprogrammer konfirmeres i en kontrakt.  Du vil senere få en invitation til en samtale, hvor du kan få afklaret tvivlsspørgsmål vedrørende dit studieprogram og kontrakterne.