Studieorientering

Studieorienteringsmøder 

 

Torsdag 26. marts 2020  Store Aud., 5510-103

13:15-14:00: DATALOGI Bachelor-orientering: Anbefalet sammensætning af et bachelor studieprogram i datalogi - specielt udbuddet af valgfrie kurser.

14:15-15:00: DATALOGI Kandidat-orientering: Anbefalet sammensætning af et kandidat studieprogram i datalogi - specielt udbuddet af specialiseringssøjler og valgfrie kurser.

 

Fredag 27. marts 2020 Lille Aud., 5510-104

12:15-13:00: IT-Produktudvikling Bachelor-orientering: Anbefalet sammensætning af et bachelor studieprogram i It-produktudvikling - specielt udbuddet af valgfrie kurser.

13:15-14:00: IT-Produktudvikling Kandidat-orientering: sammensætning af et kandidat studieprogram i It-Produktudvikling - specielt udbuddet af valgfrie kurser.

14:15-15:00: DATALOGI & IT speciale-orientering:  Står du overfor at skulle i gang med dit speciale eller er du måske bare nysgerrig i forhold til, hvad du kan forvente af forløbet? Information om regler, emnevalg, valg af specialevejleder, rapportskrivning, mundtlig eksamen osv.

Bachelor- og kandidatstudieprogrammer konfirmeres i en kontrakt.  Du vil senere få en invitation til en samtale, hvor du kan få afklaret tvivlsspørgsmål vedrørende dit studieprogram og kontrakterne.