Eksamen

På eksamenssiderne kan du blandt andet finde eksamensplaner, vejledning i forbindelse med sygdom ved eksamen eller information om tilmelding til reeksamen.

Som studerende på Aarhus Universitet er du forpligtet til at holde dig orienteret om de gældende regler for prøver. Læs derfor AU prøveregler.

Dine personlige eksamensresultater finder du elektronisk på mitstudie.au.dk, hvorefter du klikker på ”Studieselvbetjening (STADS)”.

De mest stillede spørgsmål om eksamen

Jeg har mistet mit studiekort og skal til eksamen. Hvad gør jeg?

Du skal altid medbringe dit studiekort til alle eksamener. Læs mere her, hvis du har mistet dit studiekort

Har du ikke fået dit studiekort, eller du har mistet det, skal du i stedet medbringe billedlegitimation (pas eller kørekort)

Du skal også kunne oplyse dit studienummer (fx. 2018XXXXX) til eksamensvagten, så de kan finde dig på eksamenslisterne.

Hvordan finder jeg mit eksamenslokale?

Hvis der er flere lokaler angivet ud for din eksamen i eksamensplanen, kan du ca. 2-4 dage inden din eksamensdato finde en lokaleoversigt (PDF) på det pågældende fag i WISEflow.

Med app'en AU Find eller AU Bygningskort kan du finde rundt på AU.

Hvornår kan jeg se min eksamen i WISEflow?

Cirka en uge inden eksamen har du adgang til eksamensflowet i WISEflow.

Jeg er blevet syg og skal til eksamen. Hvad gør jeg?

Er du syg på eksamensdagen, kan du melde dig syg til prøven. Se her hvordan du sygemelder dig

Efterfølgende skal du først tilmelde dig reeksamen, når du kan se dit eksamensresultat på enten Studietidslinjen eller i Studieselvbetjeningen – også selvom du er udeblevet/har blanket. Hvis du tilmelder dig før, vil systemet nemlig afvise din tilmelding.

Hvordan blanker jeg til eksamen?

Hvis du er tilmeldt en stedprøve, som du på forhånd beslutter dig for ikke at deltage i, kan du enten afmelde dig rettidigt eller udeblive fra eksamen. Hvis du udebliver fra eksamen, vil du blive registreret for et eksamensforsøg og får adgang til at tilmelde dig reeksamen. 

Hvis du under en stedprøve eller ved en hjemmeopgave beslutter dig for, at du ikke ønsker at aflevere en besvarelse, skal du klikke på knappen ”Aflevér Blankt” i WISEflow og ikke uploade noget.

Du skal først tilmelde dig reeksamen, når du kan se dit eksamensresultat på enten Studietidslinjen eller i Studieselvbetjeningen – også selvom du er udeblevet/har blanket. Hvis du tilmelder dig før, vil systemet nemlig afvise din tilmelding.

Det kommer ikke til at fremgå af dit endelige eksamensbevis, at du har afleveret blankt, eller hvor mange eksamensforsøg du har brugt til at bestå et fag.

Min computer er frosset midt i upload og aflevering af min eksamensopgave. Hvad gør jeg?

Hvis der opstår problemer med upload og aflevering i WISEflow i forbindelse med en hjemmeopgave, skal du sende din besvarelse til følgende mail: bss.exam@au.dk. Vær opmærksom på, at afleveringsfristen og krav til filformat og –størrelse også gælder besvarelser sendt hertil. Selve opgavebesvarelsen skal afleveres i PDF-format (én samlet PDF-fil), mens bilag og supplerende materiale kan afleveres i andre filformater. Se også beskrivelsen af format/størrelse i nedenstående FAQ.

Har du sendt din besvarelse til mailen bss.exam@au.dk, skal du hurtigst muligt efter din eksamen indsende en ansøgning om dispensation til at få din besvarelse videresendt til bedømmelse. Dette gøres via selvbetjeningen på mitstudie.au.dk under ”Ansøgninger”.

Selv om du har sendt din besvarelse til mailen bss.exam@au.dk inden fristen, kan det ikke garanteres, at din ansøgning om dispensation imødekommes. Fx vil en ansøgning ikke kunne imødekommes, hvis den tilsendte fil er fejlbehæftet, og hvis den som følge deraf ikke kan uploades i WISEflow.