Boghandel

Du kan købe dine bøger online på www.stakbogladen.dk.  Stakbogladen er de studerendes boghandel på Aarhus Universitet. Her finder du en bogliste med de bøger, som er obligatoriske til dit studie.

Du kan naturligvis også købe dine bøger direkte i vores pop-up butik på Fuglesangs Allé 18, som er åben to gange om året ved semesterstart. Du kan opnå 10% studierabat.

Du er velkommen til at bestille bøgerne før studiestart, men har du spørgsmål til det, vil der også være lejlighed til at stille spørgsmål i løbet af introduktionsforløbet.