Studieorganisationer

Bladet Ø

Bladet Ø er Institut for Økonomis månedlige blad. Det udkommer i 400 eksemplarer og er tilgængelig via download online fra Bladet Øs arkiv.

Økonomisk Forening

ØF er en upolitisk og social forening, der står bag både faglige og sociale arrangementer for alle oecon’er og PØ’er. ØF består af 12 bestyrelsesmedlemmer, som bliver valgt til den årlige generalforsamling. Af disse 12 medlemmer består bestyrelsen af en formand, kasserer, et fest-, studieturs-, fagligt og et socialt udvalg, som alle gør deres ypperste for det sociale liv på studiet. Til sidst er der spækhuggerudvalget, som står for karrieremessen ”Spækhuggeren”.

ØF afholder 6 fester per semester for de studerende. Festerne bliver både afholdt udelukkende for økonomer og i samarbejde med andre studier.

Derudover afholder ØF en række sociale og faglige arrangementer. Heriblandt kan der nævnes fodboldturnering, øl-/gin-/vinsmagning, faglige kurser samt en studietur til København, hvor der besøges ministerier og studierelevante virksomheder. Ligeledes holdes Konverterbar åbent hver fredag i tidsrummet 15-20, hvor alle er velkomne.

Samtidig afholdes 2 årlige studieture, hvor den lille tur er placeret i foråret, mens den store tur er placeret i efteråret. Tidligere destinationer på den lille studietur har bl.a. været Lissabon, Amsterdam, Budapest og Dublin. På den store studietur har destinationerne de seneste år været Mexico City, New York, Beijing, Rio de Janeiro og Malaysia. Yderligere bliver en skitur i uge 5 for hele studiet afholdt.

Hver tirsdag til torsdag serverer ØF kaffe på sit kontor i R-bygningen for alle foreningens medlemmer.

Vigtigst af alt er ØF den forening, der repræsenterer økonomistudiet til det traditionsrige Kapsejlads.

Oeconrådet

Oeconrådet (OR) er en studenterpolitisk forening, der repræsenterer de studerende på IFØ i de styrende organer på AU; herunder Studienævnet, Akademisk Råd, og institutbestyrelsen, og overfor erhvervslivet, og faglige interesseorganisationer som aftagerpanelet og Djøf. OR’s fremmeste opgave er at forbedre økonomistudiet for de studerende på AU både fagligt og socialt. Derudover står de for arrangementer som bl.a. Oeconaften, Den Gyldne Pegepind, Forskerrunden, og Dimission.

FACCA (Finance And Consulting Club Aarhus)

FACCA is a student association aiming to improve the link between students of Aarhus University and some of the most attractive employers in Denmark within consulting and finance. Each semester FACCA hosts various events and interactive workshops, providing students with valuable knowledge and skills as well as the opportunity to network with like-minded peers and representatives from partner companies. All students enrolled at Aarhus University are welcome to join FACCA, and all events are free of charge.

KØN (Kvindeligt Økonomisk Netværk)

Kvindeligt Økonomisk Netværk er en forening for alle kvindelige studerende på Institut for Økonomi ved Aarhus Universitet. Formålet med foreningen er at skabe netværk mellem de kvindelige studerende på tværs af hold og årgange, for dermed at gøre det nemmere og lidt sjovere at være kvinde på Institut for Økonomi. Vi afholder både sociale og faglige arrangementer, der spænder bredt med alt fra semesterstartsmiddage, cocktailkurser og volleyballturnering til virksomhedsbesøg, karriereaftener og workshops.

FinanceLab

FinanceLab is Denmark’s oldest and largest student organization within Finance and Investment Banking. We are the primary link between the financial industry and the academic world by hosting free events such as lectures, study trips, dinners and courses to help students expand their network, gain insights and secure their future job.

DSS (Det Samfundsfaglige Selskab)

DSS is an association at Campus Fuglesangs Allé, Aarhus University. We are concerned with raising the level of pluralism and critical thinking of economic theory in the economists of the future. Our target audience is the students of economics (.oecon and .soc), though our events are open to anyone interested. It must be emphasized that we have no political conviction or agenda.

AIM

Association of Innovative Minds (AIM) seek to inspire all students across Aarhus University within the fields of innovation and entrepreneurship, through motivational speakers, workshops, case competitions and much more.

SAF – Soc’ernes Aktivitetsforening

SAF – Soc’ernes Aktivitetsforening har til formål at skabe sociale og faglige arrangementer for nuværende studerende på erhvervsøkonomi (soc.). SAF ønsker at styrke forholdet mellem studerende og udvekslingen af erfaringer på tværs af årgangene. Derudover forsøger foreningen at skabe kontakt til dimitterede erhvervsøkonomer, som er på arbejdsmarkedet, gennem diverse arrangementer ". 

Studenterlauget

Studenterlauget (SL) er en organisation for alle studerende ved Aarhus University, School of Business and Social Sciences. SL er drevet af de studerende for de studerende, hvilket betyder, at organisationen helt og holdent har til formål at varetage de studerendes interesser. Gennem en lang række af initiativer stræber SL efter at skabe det bedste campus i Danmark, og er med sine mere 4.000 medlemmer landets største studenterorganisation.

Central-Eastern European Student Network (CEEN)

CEEN is a non-profit student organization, designed to facilitate the integration of Central-Eastern European students at Aarhus University into the Danish society. Our goal is to create a dynamic network by connecting active students with successful alumni from the CEE region, provide a supportive community for international students and promote diverse CEE cultures. At our events, we are offering a clear pathway to success in Denmark through networking, skill development workshops, socializing, and cultural exchange. Apart from students from the CEE region, everyone at Aarhus University is welcome to join, whether they are Danish or internationals from different countries - our overall aim is bring different people together to establish an inclusive environment at the university."

LinkedIn

Facebook