Studiekontorer til specialestuderende

Institut for Økonomi har et antal specialepladser til rådighed for specialestuderende, der er indskrevet ved Instituttet.

Pladserne er øremærkede specialestuderende, der har et dokumenteret behov for et stille, forstyrrelses-frit miljø. Men alle studerende, indskrevet ved Instituttet, er velkomne til at søge.

Pladserne tildeles for et semester ad gangen og tildeles efter først-til-mølle princippet.

Studerende er velkomne til at søge om pladser i løbet af semestret, men hovedparten af pladserne tildeles i maj og november, hvor der er ansøgningsfrist den 15. maj og 15. december.

Ansøgningsskema efterår

Ansøgningsskema forår

Har du spørgsmål? Kontakt Thomas Stephansen, tstephansen@econ.au.dk , bygning 2632, kontor 230.