Studieorganisationer

Bladet Ø

Bladet Ø er Institut for Økonomis månedlige blad. Det udkommer i 400 eksemplarer og er tilgængelig via download online fra Bladet Øs arkiv.

Finance and Consulting Club Aarhus (FACCA)

Finance and Consulting Club Aarhus (FACCA) is a student association aiming at improving the link between students of Aarhus University with the concurrent job-market.

FinanceLab

Is a student organisation aimed at creating contact between the financial industry and the academic world.

KØN (Kvindeligt økonomisk netværk)

Kvindeligt Økonomisk Netværk er en forening for alle kvindelige studerende på Institut for Økonomi ved Aarhus Universitet. Formålet med foreningen er at skabe netværk mellem de kvindelige studerende på tværs af hold og årgange, for dermed at gøre det nemmere og lidt sjovere at være kvinde på Institut for Økonomi.

Oeconrådet

Oeconrådet er et samlende og koordinerende organ for studenterpolitikken på Institut for Økonomi. Via Oeconrådet kan du bidrage til at forbedre dit studie både fagligt og socialt. Oeconrådet repræsenterer de studerende i studienævn, institutbestyrelse og andre styrende organer på universitetet.

SAF – Soc’ernes Aktivitetsforening

SAF – Soc’ernes Aktivitetsforening har til formål at skabe sociale og faglige arrangementer for nuværende studerende på erhvervsøkonomi (soc.). SAF ønsker at styrke forholdet mellem studerende og udvekslingen af erfaringer på tværs af årgangene. Derudover forsøger foreningen at skabe kontakt til dimitterede erhvervsøkonomer, som er på arbejdsmarkedet, gennem diverse arrangementer ".   

Det Samfundsøkonomiske Selskab (DSS)

DSS is an association at Campus Fuglesangs Allé, Aarhus University. We are concerned with raising the level of pluralism and critical thinking of economic theory in the economists of the future. Our target audience is the students of economics (.oecon and .soc), though our events are open to anyone interested. It must be emphasized that we have no political conviction or agenda.

Studenterlauget

Studenterlauget (SL) er en organisation for alle studerende ved Aarhus University, School of Business and Social Sciences. SL er drevet af de studerende for de studerende, hvilket betyder, at organisationen helt og holdent har til formål at varetage de studerendes interesser. Gennem en lang række af initiativer stræber SL efter at skabe det bedste campus i Danmark, og er med sine mere 4.000 medlemmer landets største studenterorganisation.

Økonomisk Forening (ØF)

ØF er en upolitisk og social forening, der står bag både faglige og sociale arrangementer. Via ØF kan du deltage i virksomhedsbesøg, studieture, fredagsbarer, fester og meget mere.