Business

Forår 2024

07.12.2023: Informationsmøde kl. 17.15 - ca. 18.30 (lokale: 2624-E1) ved Studiekoordinator Ann-Kristina Løkke Møller.

10.01.2024: Frist for indlevering af "overordnet" emne (probletemtype og også gerne virksomhed/virksomhedstype) samt evt. ønske om vejleder. Oplysningerne sendes til Merete Elmann, me@mgmt.au.dk

Ultimo januar 2024: Tildeling af vejleder (der gives besked via AU-mail). Herefter kan vejleder kontaktes, og arbejdet med afgangsprojektet kan gå i gang.

01.05.2024 kl. 12.00: Deadline for aflevering af afgangsprojektet.

Medio maj-primo juni: Mundtlig eksamen/forsvar.

Efterår 2024

19.08.2024: Frist for indlevering af "overordnet" emne (probletemtype og også gerne virksomhed/virksomhedstype) samt evt. ønske om vejleder. Oplysningerne sendes til Lisbeth Widahl Christensen, liw@mgmt.au.dk 

Ultimo auagust 2024: Tildeling af vejleder (der gives besked via AU-mail). Herefter kan vejleder kontaktes, og arbejdet med afgangsprojektet kan gå i gang.

04.12.2024 kl. 12.00: Deadline for aflevering af afgangsprojektet i WISEflow.

Medio december-primo januar: Mundtlig eksamen (forsvar).

Tilmelding til afgangsprojektet

Du skal selv huske at tilmelde dig fag via STADS selvbetjening. Du får adgang igennem mitstudie 

Er du indskrevet på en udgående HD-specialisering, så skal du tilmelde dig ved at sende en mail til evu.bss@au.dk

Du tilmelder dig Afgangsprojekt når der er undervisningstilmelding  fra 1. oktober til 1. november (forårssemesteret) og 1. april til 1. maj (efterårssemesteret).

Når du tilmelder dig, bliver du samtidig automatisk tilmeldt den ordinære eksamen i faget.

Tilmelding til Afgangsprojektet forudsætter, at alle øvrige prøver på uddannelsen er bestået. 

F.eks. du går til eksamen i et fag i efteråret og består senest ved reeksamen i februar. Du kan derved fortsætte på dit afgangsprojekt i foråret. Din tilmelding vil først blive endelig godkendt når du har bestået alle de øvrige prøver og derefter vil du blive opkrævet betaling for afgangsprojektet.

Er du først tilmeldt faget og semesteret er igang, har du ikke mulighed for at framelde dig eksamen uden at bruge et eksamensforsøg. 

Tilmelding til reeksamen

Hvis du ikke afleverer eller ikke består bruger du et forsøg og skal selv tilmelde dig reeksamen der ligger i den næste ordinære eksamenstermin. Du tilmelder dig ved at sende en mail til evu.bss@au.dk 

Tilmeldingsfrist:

8. januar, hvis du vil aflevere i forårssemesteret

8. august, hvis du vil aflevere i efterårssemesteret.

Du vil blive tilmeldt undervisningen igen uden betaling og vil blive koblet på Brightspace.

 

Adgang til OneDrive

Når din sidste karakter er registreret, lukker din adgang til OneDrive. Du skal derfor sørge for at overføre dine filer fra OneDrive inden adgangen lukker.

Det er ikke muligt at genåbne adgangen til OneDrive, når først du har afsluttet din uddannelse på AU.