Herning- Afsluttende projekt

På sidste semester af HD 1. del (forår) indgår ’Afsluttende projekt’ som en studieaktivitet med 10 ECTS svarende til en forventet arbejdsindsats på 280 arbejdstimer.

Tilmelding sker, som for andre fag, via STADS selvbetjening. Du kan logge ind via mitstudie. Derudover skal du sende en mail med et overordnet emne (bare helt kort) til Christina Nørgaard Kuhr (christinaku@btech.au.dk) .

Forår 2023:

  •   Fremsendelse af ønsket emne: 12. januar 2023
  •   Tildeling af vejleder: 23. januar 2023
  •   Infoaften: 25. januar 2023 kl. 17.00
  •   Aflevering af afsluttende projekt: 16. maj  2023

Fagbeskrivelsen til faget kan findes ved at slå op i kursuskataloget: http://kursuskatalog.au.dk/da/