Herning- Afsluttende projekt

På sidste semester af HD1 (forår) indgår ’Afsluttende projekt’ som en studieaktivitet med 10 ECTS svarende til en forventet arbejdsindsats på 280 arbejdstimer.

Tilmelding sker, som for andre fag, via STADS selvbetjening. Du kan logge ind via mitstudie. Derudover skal du sende en mail med et overordnet emne (bare helt kort) til Christina Nørgaard Kuhr (christinaku@btech.au.dk) .

Forår 2024:

  •   Fremsendelse af ønsket emne: 11. januar 2024
  •   Tildeling af vejleder: senest d. 22. januar 2024
  •   Infoaften: 24. januar 2024 kl. 17.30
  •   Aflevering af afsluttende projekt: 13. maj  2024

Fagbeskrivelsen til faget kan findes ved at slå op i kursuskataloget: http://kursuskatalog.au.dk/da/