Aarhus

På sidste semester af HD 2. del skal der skrives afgangsprojekt, der udgør 15 ECTS, hvilket modsvarer ca. 420 timers arbejde. Afgangsprojektet kan ses som ”dit svendestykke”. 

Afhandlingen skal skrives med udgangspunkt i en konkret erhvervsøkonomisk problemstilling med hovedvægt på økonomistyring og/eller eksternt regnskab samt med inddragelse af andre fagmoduler.

Du kan finde kursusbeskrivelsen i kursuskataloget.  

Afgangsprojektets omfang er:

·         1 persons afgangsprojekt: 60 sider (144.000 karakterer inkl. blanktegn +/- 10%)

·         2 personers afgangsprojekt: 90 sider (216.000 karakterer inkl. blanktegn +/- 10%)

For at din tilmelding til afgangsprojektet kan endeligt godkendes, er det en forudsætning, at alle øvrige prøver på uddannelsen er bestået.

Forår 2024 tidsplan

25.01.2024: Frist for indsendelse af problemformulering / emnebeskrivelse til Didde Mølgaard Nielsen (dmn@econ.au.dk).

Primo februar 2024: Tildeling af vejleder (der gives besked via AU-mail). Herefter kan vejleder kontaktes og arbejdet med afgangsprojektet kan gå i gang.

26.02.2024: Frist for endelig godkendelse af problemformulering hos vejleder.

29.04.2024 kl. 12.00: Deadline for aflevering

Medio maj - medio juni 2024: Mundtlig eksamen / forsvar.

Efterår 2024 tidsplan

22.08.2024: Frist for indsendelse af emneforslag beskrevet på ca. 2 A4 sider til dmn@econ.au.dk

Primo september: Studiekoordinator tildeler vejleder, og I får besked via mail.

18.09.2024: Frist for godkendelse af endelig problemformulering hos vejleder

20.11.2024 kl.12.00: Deadline for aflevering

Medio december 2024 - medio januar 2025: Mundtligt eksamen (forsvar)

Tilmelding til afgangsprojektet

Du skal selv huske at tilmelde dig fag via STADS selvbetjening. Du får adgang igennem mitstudie 

Er du indskrevet på en udgående HD-specialisering, så skal du tilmelde dig ved at sende en mail til evu.bss@au.dk

Du tilmelder dig Afgangsprojekt når der er undervisningstilmelding  fra 1. oktober til 1. november (forårssemesteret) og 1. april til 1. maj (efterårssemesteret).

Når du tilmelder dig, bliver du samtidig automatisk tilmeldt den ordinære eksamen i faget.

Tilmelding til Afgangsprojektet forudsætter, at alle øvrige prøver på uddannelsen er bestået. 

F.eks. du går til eksamen i et fag i efteråret og består senest ved reeksamen i februar. Du kan derved fortsætte på dit afgangsprojekt i foråret. Din tilmelding vil først blive endelig godkendt når du har bestået alle de øvrige prøver og derefter vil du blive opkrævet betaling for afgangsprojektet.

Er du først tilmeldt faget og semesteret er igang, har du ikke mulighed for at framelde dig eksamen uden at bruge et eksamensforsøg. 

Tilmelding til reeksamen

Hvis du ikke afleverer eller ikke består bruger du et forsøg og skal selv tilmelde dig reeksamen der ligger i den næste ordinære eksamenstermin. Du tilmelder dig ved at sende en mail til evu.bss@au.dk 

Tilmeldingsfrist:

8. januar, hvis du vil aflevere i forårssemesteret

8. august, hvis du vil aflevere i efterårssemesteret.

Du vil blive tilmeldt undervisningen igen uden betaling og vil blive koblet på Brightspace.

 

Adgang til OneDrive

Når din sidste karakter er registreret, lukker din adgang til OneDrive. Du skal derfor sørge for at overføre dine filer fra OneDrive inden adgangen lukker.

Det er ikke muligt at genåbne adgangen til OneDrive, når først du har afsluttet din uddannelse på AU.