Herning

På sidste semester af HD 2. del skal der skrives en afhandling, der udgør 15 ECTS.

Tilmelding sker, som for andre fag, via STADS selvbetjening. Du kan logge ind via mitstudie. Derudover skal du registrere et emne og en vejleder ved at udfylde denne blanket og sende den til Christina Kuhr på christinaku@btech.au.dk

Når afhandlingen uploades på WISEflow, skal der som en del af processen tilkendegives, om afhandlingen må offentliggøres. Husk, at I selv er interesserede i at finde inspiration i andres afhandlinger.

Fagbeskrivelsen til faget kan findes ved at slå op i kursuskataloget

For at din tilmelding til afgangsprojektet kan endeligt godkendes, er det en forudsætning, at alle øvrige prøver på uddannelsen er bestået.

Efterår 2024

  • Frist for fremsendelse af emne og vejlederønske: 15. august 2024
  • Intro til praktisk seminar og afhandling: 26. august 2024 kl. 17-19
  • Tildeling af vejleder: senest d. 29. august 2024
  • Frist for aflevering af afhandling:  20. november 2024 kl. 12.00 via WISEflow. 

Forår 2024

  • 16. januar 2024: Frist for fremsendelse af emne og vejlederønske.
  • Senest 26. januar 2024: Tildeling af vejleder.
  • 6. maj 2024 kl. 12.00: Frist for aflevering af afgangsprojekt via WISEflow.
  • Mundtlig eksamen / forsvar: Som udgangspunkt 2-5 uger efter aflevering

Tilmelding til afgangsprojektet

Du skal selv huske at tilmelde dig fag via STADS selvbetjening. Du får adgang igennem mitstudie 

Er du indskrevet på en udgående HD-specialisering, så skal du tilmelde dig ved at sende en mail til evu.bss@au.dk

Du tilmelder dig Afgangsprojekt når der er undervisningstilmelding  fra 1. oktober til 1. november (forårssemesteret) og 1. april til 1. maj (efterårssemesteret).

Når du tilmelder dig, bliver du samtidig automatisk tilmeldt den ordinære eksamen i faget.

Tilmelding til Afgangsprojektet forudsætter, at alle øvrige prøver på uddannelsen er bestået. 

F.eks. du går til eksamen i et fag i efteråret og består senest ved reeksamen i februar. Du kan derved fortsætte på dit afgangsprojekt i foråret. Din tilmelding vil først blive endelig godkendt når du har bestået alle de øvrige prøver og derefter vil du blive opkrævet betaling for afgangsprojektet.

Er du først tilmeldt faget og semesteret er igang, har du ikke mulighed for at framelde dig eksamen uden at bruge et eksamensforsøg. 

Tilmelding til reeksamen

Hvis du ikke afleverer eller ikke består bruger du et forsøg og skal selv tilmelde dig reeksamen der ligger i den næste ordinære eksamenstermin. Du tilmelder dig ved at sende en mail til evu.bss@au.dk 

Tilmeldingsfrist:

8. januar, hvis du vil aflevere i forårssemesteret

8. august, hvis du vil aflevere i efterårssemesteret.

Du vil blive tilmeldt undervisningen igen uden betaling og vil blive koblet på Brightspace.