Eksamen

I venstremenuen kan du finde generelle oplysninger om eksamen.

Som studerende på Aarhus Universitet er du forpligtet til at holde dig orienteret om de gældende regler for prøver. Læs derfor AU prøveregler.

Dine personlige eksamensresultater finder du elektronisk på ”Studieselvbetjening (STADS)”. Du kan logge på igennem mitstudie