SAS

Beskrivelse

SAS 9.4 er et populært statistisk program, som gør det muligt at lave særdeles avancerede tests og analyser. Der er forskellige moduler i programmet, som derfor gør det muligt, at lade brugeren vælge den del som passer til den givne problemstilling. Af dele kan eksempelvis nævnes SAS STAT, som indeholder en del forskellige indbyggede statistiske funktioner. Derudover findes SAS IML, som gør det muligt selv at opbygge sine analyser matematisk. SAS gør det derved muligt vha. matricer, at beregne test-statistikker og andet, som er med til at besvare problemstillingen. Alt er praktisk talt muligt med SAS. For at benytte SAS 9.4 skal man dog være indforstået med, at der er en stejl indlæringskurve, idet det meste skal kodes fra bunden. Hvis man har brug for et mere simpelt værktøj, kan SAS EG anbefales, som bygger på det samme som SAS STAT og IML, men heri er der en masse indbyggede analyser, og det er mere brugervenligt.


Tilgængelighed

Brugerlokaler:

2622(C)-C0

Licens:

Som studerende er det muligt at opnå en licens til programmet, så det kan downloades og installeres på sin egen pc. Denne licens er for den studerende gratis.


Licens

En licens opnås ved logge ind på www.sasdownload.dk ved hjælp af sit WAYF-login. Herefter kan programmet downloades og installeres. Licensen sendes til den studiemailen når programmet downloades.

(Denne mail fremgår i bunden af siden, når der anmodes om download.)


Installation

Programmet består typisk af to filer. Den ene af typen .exe og den anden af typen .rar. Disse skal begge downloades og placeres i den samme mappe. (Dette sker typisk automatisk.) Herefter køres .exe-filen, hvorefter installationsfilerne udpakkes til en brugerbestemt mappe.  Efter udpakningen er gennemført køres installationen ved at åbne setup-filen fra udpakningsdestinationen. I løbet af installationen anmodes der om en sid-fil, her skal den tilsendte licensfil findes og vælges, hvorfor licensfilen skal ligge lokalt på maskinen. Herefter skal der blot vælges hvilke moduler der skal installeres.


Guides

SAS Institute:

SAS-website:

SAS E-learning:

Du har adgang til følgende e-lærings kurser SAS Institute.

  • Querying, Reporting, and Analyzing Data Using SAS Enterprise Guide®
  • SAS Enterprise Guide 1: Querying and Reporting (EG4.2)
  • SAS Enterprise Guide 1: Querying and Reporting (EG4.3)
  • SAS Macro Language 1: Essentials
  • SAS Programming 1: Essentials
  • SAS Programming 2: Data Manipulation Techniques
  • SAS Programming 3: Advanced Techniques and Efficiencies
  • SAS Programming Introduction: Basic Concepts
  • SAS SQL 1: Essentials 

For at få adgang til SAS E-learning materialet skal du logge ind og følge vejledningen på www.sasdownload.dk

Du kan i fremtiden besøge http://support.sas.com/myelearn eller vælge E-learning fra enhver side på SAS e-learning og logge ind på din profil for at få adgang til træningsmaterialet.


Kurser

Analysegruppen afholder i øjeblikket ikke kurser i dette program, men der kan ved forespørgsel arrangeres et kursus. Dette gøres ved at kontakte analytics@au.dk med kursets ønskede indhold og varighed, hvorefter der findes frem til en eventuel kursusudformning der stemmer overens med de opsatte ønsker.


Kursusmateriale

Materialet fra tidligere og nuværende kurser fremgår nedenfor:

 

SAS/STAT

Dette er materiale til statistikkurset i SAS. Du vil lære at udarbejde simple statistiker, konfidensintervaller og hvordan man laver hypotesetest på forskellige stikprøver. Du vil også lære at lave en ANOVA i SAS og udarbejde en komplet regressionsanalyse. Endeligt vil kurset vise hvordan du kan forbedre dine output med ODS Graphics. Kurset indeholder introduktion samt eksempler til hvert emne, og efterfølges af opgaver med tilhørende løsninger.

SAS Proc I + II

Et introduktionskursus til de grundlæggende SAS procedurer. Lær om SAS 9.2 brugergrænsefladen, bibliotek referencer, fremstilling af enkle og betingede output og grundlæggende beskrivende statistik. Du vil også lærer hvordan man sorterer et datasæt, arbejde med data trin, hvis-så-ellers sætninger og forskellige løkker. Kurset indeholder introduktion samt eksempler til hvert emne, og efterfølges af opgaver med tilhørende løsninger.

SAS Programming - 8 hour

Datafilerne til et 8 timers SAS-kursus.

SAS Interactive Matrix Language for Applied Econometrics Methods

Kurset er en introduktion til Interactive Matrix Language (IML) i SAS justeret til kurset Applied Econometrics Methods. Du vil få en introduktion til importerring af eksterne datasæt til matricer i SAS. Du vil også lære, hvordan man manuelt producerer matricer i SAS, og en række af de forskellige matrix-funktionener vil blive demonstreret. Endeligt vil du se, hvordan du laver regressionsanalyse ved anvendelse af IML sprog, og hvordan du kan gemme dine matricer i datasæt. Kurset er komplet indeholder introduktion samt eksempler til hvert emne, og efterfølges af opgaver og med tilhørende løsninger.

SAS Interactive Matrix Language for Empirical Finance

Kurset er en videreudvikling af kurser i Applied Econometrics Methods. Kurset vil fokusere på loops, double loops, hvis-sætninger, simple t-tests og udtræk af tilfældige tal.

SAS Enterprise Guide

Introduktionskursus til SAS EG med henblik på at give en grundlæggende forståelse for den point-and-click-baserede del af SAS EG.

SAS til Business Intelligence (ITKO-studiet)

Kurset henvender sig til de studerende på ITKO-studiet der har faget Business Intelligence. Målet med kurset er at give en introduktion til, hvorledes SAS kan benyttes i forbindelse med Business Intelligence.

Event study i Advanced Corporate Finance

En introduktion til hvordan man udfører et eventstudy ved hjælp af finansielle databaser og SAS. Kurset giver dig en meget kort forklaring af ideen bag et eventstudy. Derefter følger hvordan man bruger Zephyr samt Datastream til at finde data, og hvordan man bearbejder det i SAS. Endeligt gennemgås et eksempel på et lille eventstudy. Kurset er komplet indeholder introduktion samt eksempler til hvert emne, og efterfølges af opgaver og med tilhørende løsninger.