Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Efteruddannelse - Aarhus BSS Tomplads på Aarhus BSS

Tomplads på Aarhus BSS

Ny studerende på tompladsordningen

Som studerende på tompladsordningen følger du et fag fra en bachelor- eller kandidatuddannelse i dagtimerne sammen med de ordinære studerende. 

Dit fag hører altså til en bestemt uddannelse, og det er afgørende for, hvor du skal lede efter vigtige informationer. 

Du skal således både forholde dig til de regler og forhold som gælder på den uddannelse, som dit fag hører til. Og du skal kende til de særlige vilkår, der gælder, når man læser via tompladsordningen og betaler for at tage fag. 

Hvis du er ny studerende på Aarhus Universitet

Brug tjeklisten for nye studerende til at komme godt i gang: 

 1. Opsæt din AU mail. Det er vigtigt, at du opsætter din AU mail, ellers vil du ikke få vigtige beskeder fra  undervisere og administrationen. Du finder en guide på din studieportal under "IT og support"
 2. Sørg for at du har adgang til vores intranet Blackboard. Underviserne bruger Blackboard til bla. at lægge opgaver ud, sende dig artikler og beskeder.  Du finder en guide på din studieportal under "IT og support"
 3. Det er vigtigt, at du finder dit studienummer, da du skal bruge det i mange sammenhænge. Overvej om du har brug for et studiekort - det fungerer som identifikation til eksamen (ellers brug dit kørekort) og som adgangskort til bygningerne. Studiekort og studienummer  
 4. Tjek adgang til det trådløse netværk Eduroam virker. Følg vejledningen på siden. 
 5. Du skal være opmærksom på, at der ved afholdelse af digital eksamen er visse krav til din computer. Sørg for at sætte dig ind i vilkårene for digital eksamen i god tid. Det gør du ved at læse om digital eksamen på din studieportal. 
 6. Tjek dit skema og se, hvornår du har undervisning. Du finder dit skema på din studieportal under "Undervisning" - og "Timeplaner"  
 7. Sørg for at du kan kopiere/printe.
 8. Opret dig som bruger på AU Library
 9. Køb dine bøger og kompendier ved BSS Books
 10. Download "Find AU" app'en - den vil hjælpe dig til at finde rundt på campus. 

Hvis du allerede er studerende på Aarhus Universitet

Du fortsætter med samme studienummer og AU mail. Hvis din AU mail er korrekt opsat, så du modtager direkte mails samt beskeder fra Blackboard, behøver du ikke at foretage dig noget. 

 

Find din studieportal

Dit fag hører til en bestemt uddannelse - og til dén uddannelse hører der en studieportal, som er et website, hvor du finder en række relevante oplysninger. 

Eksempel: hvis du læser et fag fra Samfundsfag, skal du kigge på studieportalen for Statskundskab og Samfundsfag. 

Du kan søge din studieportal frem her. Skriv uddannelsens navn i søgefeltet. 

Hvis du ikke kan huske hvilken uddannelse, som dit fag hører til, kan du tjekke det i kursuskataloget. 

Søg i kursuskataloget på fagets navn eller særlige "UVA nummer" Husk: det er dé samme oplysninger, som du brugte, da du søgte ind på faget. 

Eksamen

Du går til samme eksamen som de andre studerende - dvs. samme vilkår, samme tid og samme sted. Der gælder også samme regler for dig i forhold til af- og tilmelding til eksamen som for de andre studerende. 

Du kan læse mere om eksamen i kursusbeskrivelsen for det pågældende fag. Du finder kursusbeskrivelsen i kursuskataloget. 

For at finde tid og sted for eksamen skal du tjekke eksamensplanen for dit fag. Det gør du via studieportalen for den uddannelse, som dit fag hører til. 

Der gælder dog visse særlige regler:
Som tompladsstuderende kan du ifølge Aarhus Universitets regler vente i 2 år fra undervisningens ophør med at aflægge eksamen i faget. 

Betaling og refundering

Som tompladsstuderende betaler du for at følge et eller flere fag. Det kan være en god ide at sætte sig ind i, hvad deltagerbetalingen dækker. 

Det kan også være, at du bliver nødt til at afmelde et fag. Og så er det vigtigt, at du har sat dig ind i, hvornår og hvordan du skal gøre det. 

Du kan læse mere om deltagerbetaling, afmelding og refundering her.

Betaling

Har du spørgsmål til din faktura eller lignende relateret til betaling, kan du kontakte administrationen på evu.bss@au.dk 

Kontakt/Studievejledning

Som studerende på tompladsordningen har du flere forskellige kontaktpunkter i administrationen. Hvem du skal snakke med afhænger af emne og hvilken uddannelse dit fag hører til. 

Aarhus BSS Student Services

Hos Aarhus BSS Student Services kan du få vejledning, sparring og hjælp, hvis du har praktiske og administrative spørgsmål om din uddannelse.

Du kan få hjælp til:

 • Aflevering af opgaver og speciale
 • Karakterudskrifter
 • Verificering af uddannelse
 • Indskrivningsbekræftelse
 • Spørgsmål og vejledning omkring fag- og eksamenstilmeldinger
 • Aflevering af dispensationsansøgninger og eksamensklager
 • Vejledning i brug af studieportalerne og Stads selvbetjening

Kontakt: telefon 87164026 og e-mail studentservices.bss@au.dk 

Har du derimod brug for vejledning omkring dit studie, skal du kontakte studievejlederne ved dit studium.

Studenterstudievejledere

Studenterstudievejlederne ved din uddannelse er selv studerende og kender derfor fagene og reglerne på dit studie rigtig godt. Derudover har de alle en uddannelse som studenterstudievejledere. De kan vejlede dig, hvis du har spørgsmål til fag, eksaminer, studieordninger, valgfag, merit, studieplanlægning eller lignende.

Du finder kontaktoplysninger til studenterstudievejlederne på dit fag/din uddannelse på din studieportal under "Studievejledning".

Studievejledningen i BSS Studier

Studie-og trivselsvejlederne er fastansatte vejledere. Vi kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til de særlige vilkår for dig som tompladsstuderende, eller du har brug for at drøfte studierelaterede emner af mere omfattende karakter. Samtalerne vil ofte række ud over de rent faglige spørgsmål knyttet til det enkelte fag. 

Du finder vores kontaktoplysninger her. 

Husk, at du altid skal benytte din AU mail, når du sender mails til din vejleder eller andre i administrationen. Husk også at oplyse dit fulde navn, studieretning, studienummer og en kort beskrivelse af baggrunden for din henvendelse.

1446782 / i40