SciTech-Tinget

SciTech-Tinget er et åbent forum for alle foreningsfolk og andre interesserede på Nat og Tech, hvor man mødes til videndeling, hjælp og inspiration om foreningslivet - hovedsageligt til de fire årlige møder, men også på SciTech-Tingets debatforum på Facebook.

Læs om formål, møder og kommunikation i SciTech-Tingets kommissorium.

SciTech-Tinget mødes...

  • 7. oktober 2024
  • 25. november 2024
  • 17. februar 2025
  • 28. april 2025

Møderne foregår kl. 17:15 i 1531-011 (D-01) på Institut for Matematik

Foreninger på SciTech-Tingets mailliste (se boksen nedenfor) modtager en mødeinvitation 1-2 uger før hvert møde, men alle andre er også velkomne.

Normalt varer et møde 1-1½ time. Alle kan byde ind med punkter og spørgsmål med relation til foreningslivet.

De to prodekaner for uddannelse på Nat og Tech deltager som udgangspunkt i hvert semesters første møde i SciTech-Tinget, hvis muligt.

Kom på mailisten

Vil du eller din forening gerne automatisk modtage invitationer til møderne i SciTech-Tinget?

Så skriv dig/jer på SciTech-Tingets mailliste.xlsx.

Du vil efter møderne også modtage mødereferatet.

Fra tid til anden sker det, at SciTech-Tinget sender andre informationer, som er vigtige for foreninger på Nat og Tech, ud via maillisten.

Inputs og sparring på Facebook

Foreninger på Nat og Tech

Du finder en liste over fagråd, festforeninger, faglige foreninger og andre foreninger på henholdsvis Nat og Tech på studerende.au.dk/studenterforeninger ved at vælge det ønskede fakultet.

Du finder alle tutorforeninger på Nat og Tech på studerende.au.dk/tutorst/tutorbestyrelser.

Søg tilskud til faglige arrangementer på Nat

Studenterforeninger på Natural Sciences kan via prodekanen for uddannelse og SciTech-Tinget søge om tilskud til afholdelse af faglige arrangementer for studerende.

Eksempelvis kan foreninger søge om tilskud til kaffe og kage, til kurser eller til leje af en bus til et virksomhedsbesøg. Tilskud må ikke gå til lønudgifter.

Det er et krav, at arrangementet henvender sig til studerende på Nat og er af faglig karakter.

Man søger om tilskud ved at sende nedenstående til scitechtinget.st@au.dk

  • Motiveret beskrivelse af arrangementet, inkl. tid og sted
  • Specifikt beløb, der ansøges om
  • Budget for brug af tilskud

Send ansøgningen i god tid inden arrangementet afholdes. Behandlingstiden er 1-2 uger.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til scitechtinget.st@au.dk

Søg tilskud til faglige arrangementer på Tech

Studenterforeninger på Technical Sciences kan søge deres prodekan for uddannelse om tilskud til afholdelse af faglige arrangementer for studerende.

Eksempelvis kan foreninger søge om tilskud til kaffe og kage, til kurser eller til leje af en bus til et virksomhedsbesøg. Tilskud må ikke gå til lønudgifter.

Det er et krav, at arrangementet henvender sig til studerende på Tech og er af faglig karakter.

Du søger om tilskud ved at sende følgende til Marie Oue Hansen på moh@au.dk

  • Motiveret beskrivelse af arrangementet, inkl. tid og sted
  • Specifikt beløb, der ansøges om
  • Budget for brug af tilskud

Send ansøgningen i god tid inden arrangementet afholdes. Behandlingstiden er 1-2 uger.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Marie Oue Hansen på moh@au.dk

Kontakt

Du kan kontakte SciTech-Tinget (tovholder Christian Haaber Rasch) ved at sende en mail til scitechtinget.st@au.dk.