SciTech-Tinget

SciTech-Tinget er et åbent forum for alle foreningsfolk og andre interesserede på Nat og Tech, hvor man mødes til videndeling, hjælp og inspiration om foreningslivet - hovedsageligt til de fire årlige møder, men også på SciTech-Tingets debatforum på Facebook.

Læs om formål, møder og kommunikation i SciTech-Tingets kommissorium.

Møder i SciTech-Tinget (efterår 23 + forår 24)

  • 25. september 2023
  • 27. november 2023
  • 19. februar 2024
  • 29. april 2024

Kl. 17:15 i 1531-011 (D-01) på Institut for Matematik

Foreninger på SciTech-Tingets mailliste (se boksen nedenfor) modtager en mødeinvitation 1-2 uger før hvert møde, men alle andre er også velkomne.

Normalt varer et møde 1-1½ time. Alle kan byde ind med punkter og spørgsmål med relation til foreningslivet.

De to prodekaner for uddannelse på Nat og Tech deltager som udgangspunkt i semesterets første møde i SciTech-Tinget, hvis muligt.

Kom på mailisten

Vil du eller din forening gerne automatisk modtage invitationer til møderne i SciTech-Tinget?

Så skriv dig/jer på SciTech-Tingets åbne mailliste: SciTech-Tingets mailliste.xlsx. Du vil efter møderne også modtage mødereferatet.

Fra tid til anden sker det, at SciTech-Tinget sender andre informationer, som er vigtige for foreninger på Nat og Tech, ud via maillisten.

Inputs og sparring på Facebook

Søg tilskud til faglige arrangementer på Nat

Studenterforeninger på Natural Sciences kan søge deres prodekan for uddannelse om tilskud til afholdelse af faglige arrangementer for studerende.

Eksempelvis kan foreninger søge om tilskud til kaffe og kage, til kurser eller til leje af en bus til et virksomhedsbesøg. Tilskud må ikke gå til lønudgifter.

Det er et krav, at arrangementet henvender sig til studerende på Nat og er af faglig karakter.

Du søger om tilskud ved at sende følgende til scitechtinget.st@au.dk

  • Motiveret beskrivelse af arrangementet, inkl. tid og sted
  • Specifikt beløb, der ansøges om
  • Budget for brug af tilskud

Send ansøgningen i god tid inden arrangementet afholdes. Behandlingstiden er 1-2 uger.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til scitechtinget.st@au.dk

Søg tilskud til faglige arrangementer på Tech

Studenterforeninger på Technical Sciences kan søge deres prodekan for uddannelse om tilskud til afholdelse af faglige arrangementer for studerende.

Eksempelvis kan foreninger søge om tilskud til kaffe og kage, til kurser eller til leje af en bus til et virksomhedsbesøg. Tilskud må ikke gå til lønudgifter.

Det er et krav, at arrangementet henvender sig til studerende på Tech og er af faglig karakter.

Du søger om tilskud ved at sende følgende til Danny Damsgaard på dd@au.dk

  • Motiveret beskrivelse af arrangementet, inkl. tid og sted
  • Specifikt beløb, der ansøges om
  • Budget for brug af tilskud

Send ansøgningen i god tid inden arrangementet afholdes. Behandlingstiden er 1-2 uger.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Danny Damsgaard på dd@au.dk

Kontakt

Du kan kontakte SciTech-Tinget ved at sende en mail til scitechtinget.st@au.dk.