Studieordning 2017-

Bacheloruddannelsen i fysik 2017 og frem

Bacheloruddannelsen i fysik består af et obligatorisk program på 125 ECTS, et bachelorprojekt på 10 eller 15 ECTS samt tilvalgsaktiviteter på 45 eller 40 ECTS. Denne side viser forskellige muligheder for udfyldning af sidstnævnte.

Tilvalg

Hvis der stiles efter at få undervisningskompetence i fysik og et andet fag, skal dette andet fag indgå i det samlede uddannelsesforløb som "tilvalg/sidefag". En del af tilvalget/sidefaget placeres på bacheloruddannelsen, den resterende del på kandidatuddannelsen. Indplaceringen af 1. del af tilvalget kan ses her for matematik, kemi datalogi og biologi.

Tager du et tilvalg uden for Natural Sciences og Technical Sciences, bliver det samlede uddannelsesforløb udvidet fra 5 til 5,5 år. Det ekstra semester placeres på kandidatuddannelsen. Du kan se indplaceringen af 1. del af et sådant tilvalg på bacheloruddannelsen her. Bemærk, at i forhold til standardskemaet er Statistisk Fysik & Faststoffysik såvel som Kerne- & Partikelfysik udskudt til kandidatuddannelsen, mens mindst ét af kandidatkurserne Naturfagenes Fagdidaktik, Studenterkollokvium eller Eksperimentel Skolefysik skal indgå på bacheloruddannelsen. Ved valg af tilvalg uden for ST bør studievejlederen for såvel fysik som tilvalget kontaktes.

Specialisering

Hvis man ikke ønsker et fuldt tilvalg, er der en række muligheder for at udfylde tilvalgsbrikkerne bacheloruddannelsen i fysik. Fagområderne kan fx. være astronomi, eksperimentel fysik, matematik, kemi, datalogi, geofysik eller machine learning. Hvad der vælges, skal afhænge af den enkelte studerendes ønske om profil og interesser. 

Udlandsophold

Det er lettest at placere et evt. udlandsophold på kandidatuddannelsen, da valgfriheden her er betydeligt større end på bacheloruddannelsen. Det kan dog også lade sig gøre at tage et semester til udlandet på bacheloruddannelsen, uden det er nødvendigt at skulle finde kurser dér, som kan give merit for obligatoriske studieelementer. Med lidt omrokering kan den fornødne plads skabes på bacheloruddannelsens sidste semester; se kassogramforslag her.

Kandidatuddannelserne

Planlægger du at fortsætte på en af IFAs kandidatuddannelser (fysik og astronomi), vil det være nyttigt at kende indholdskravene til disse, når du overvejer valgmulighederne på bacheloruddannelsen. Indholdskravene til de to kandidatuddannelser er listet her.