Projekter indenfor Vand

Projektkataloget er en samling af forslag til studenterprojekter. Skal du snart i gang med dit bachelorprojekt, et projektarbejde eller specialet, kan du finde inspiration i projektforslagene nedenfor.

Du kan læse mere om dette forskningsområde på Institut for Geosciences hjemmeside. Her kan du, under de enkelte forskningsgrupper, også finde kontaktoplysninger på de forskere som arbejder indenfor dette forskningsområde, hvis du selv har en idé til et forskningsprojekt eller interesserer dig for et bestemt emne.

Hydrogeofysik

High-resolution geophysical mapping of shallow geology in Northern Europe

We have several tTEM mapping campaigns in Denmark, Belgium, Netherlands and UK. Data collection, processing, inversion, and interpretation. 

Level: Best for MSc 

IP inversion of tTEM data from the arctic to the equator

IP effects in TEM data are a big problem especially in permafrost regions and regolithic environments. This project will focus on getting better models out of the tTEM data collected in these regions. Fairly programming heavy. 

Level: Best for MSc 

Monitoring injection of H2S at a geothermal site in Iceland

The overall aim is to visualize the formation of pyrite after H2S injection by changes in conduction and polarization. Data processing and inversion of surface and well logging DCIP data (AarhusWorkbench/Matlab). Comparison of results to available TEM resistivity model. Possibility of field work in Iceland next summer (not mandatory). 

Level: Best for MSc 

Optimizing electrode setup for cross-borehole ERT measurements

Cross-borehole ERT (DC) measurements are often used in environmental surveys to map the spreading of contamination and remediation chemicals. To optimize the electrode setup to get the best image of the subsurface, this project will look at the 2D/3D sensitivity patterns that can be obtained with different set-ups as well as inversions of synthetic data. The project will involve coding in Matlab (beginner level). 

Level: Best for MSc 

Mapping groundwater directly with NMR

Mapping water table variations with Nuclear magnetic resonance (NMR) sounding. Quite a bit of data collection combined with office-work processing and inverting the data.  

Level: Best for MSc 

Vejleder

Denys Grombacher

Time-Lapse monitoring of water table.

Install and run a permanent TEM system and work with the data to produce time-lapse series of water-level fluctuations 

Level: Best for MSc 

Probabilistic inversion of NMR logging data

Collect and process NMR logging data, and test a Bayesian framework for inversion of NMR logging data.  

Level: Best for MSc, but can be adjusted for BSc

Vejleder

Denys Grombacher 

Geological hypothesis testing from airborne EM data

Test a new probabilistic inversion algorithm that allows comparing and ranking of different geological hypotheses. Which geological scenario is the most probable one? 

Jordbund, grundvandskemi, palæolandskab/-økologi og arkæologi

Fire and ecosystem feedbacks in Kenya during early human evolution and stone tool advancement

Fire, vegetation, and rainfall are intertwined and had huge effects on the early humans living off the landscape in East Africa. A new fire biomarker record will complement existing data to characterize these ecosystem relationships to better understand feedbacks, abrupt climate change, and hominin evolutionary responses to environmental change. Methods will include organic geochemistry, GC-MS measurements, and data analysis.

Level: MSc

Vejleder

Rachel Lupien

Vand og miljø

Du kan blive en del af store så vel som små miljøprojekter i Danmark. Fokus er på effekter af stoffer som kvælstof, fosfor eller miljøfremmede stoffer. Det kan fx være på kildepladser, i minivådområder eller i naturgenopretnings-projekter. Indeholder mulighed for felt- og lab. arbejde. I samarbejde med bl.a. Region Midt, Bioscience-AU eller Agroøkologi-AU.

Niveau: BSc og MSc

Drikkevands indflydelse på vores livslange sundhed 

Grund- og drikkevandets kvalitet påvirker vores sundhed via stoffer som nitrat, strontium, jod eller arsen. En række mulige opgaver med case studies, tidsserieanalyser på Jupiter-data samt geografiske (GIS) analyser og med mulighed for feltarbjede fx med prøveindsamling hos enkelt-indvindere og offentlige arkiver. I samarbejde med GEUS og Inst. for Folkesundhed-AU.  

Niveau: BSc og MSc 

Et grønnere Arktis: Naturligt forekommende kvælstof i et varmere Grønland 

Kortlægning af naturligt forekommende kvælstof i jord og vand i Zackenberg/Daneborg området i Nordøst Grønland, bl.a. vha. laboratorie undersøgelser af hvordan lave koncentrationer af naturlig N påvirker økosystemerne i fremtidens varmere Arktis. I samarbejde med Biosc.-AU.  

Niveau: MSc

Vandkvalitet på kildepladser, kildepladsbeskyttelse samt udfordringer ved udledning af grundvand fra afværgeanlæg 

Flere mulige projekter om udfordringerne med overholdelse af kravværdier af fx arsen, mangan, jern, pesticider, m.fl. Er typisk kombinerede felt- og laboratorieprojekter. I samarbejde med Aarhus Vand A/S eller et rådgivende ingeniørfirma. 

Niveau: BSc og MSc

Mennesker og landskaber 

Undersøgelser af paleo-landskaber til bedre forståelse af Holocæn og fortidens mennesker. Lokaliteter kan fx være i Danmark, Grønland, Jordan eller Afrika.  Eksempler er, 1) modellere paleo-landskabet omkring Ribe i Vikingetiden, for at forstå præcist hvor landets første kirke, Ansgar’s, og hvor vikingerne (uopdagede) havn lå, og 2) kategorisere ring-volde i landskabet, som med kunstig intelligens er identificeret i højdemodeller fra N Europa og N Amerika (ringborge, meteorkratere, pingoer, etc). I samarbejde med Arkæologi-AU. 

Niveau: BSc og MSc

Strontium i det moderne vandmiljø og dets betydning for arkæologiske undersøgelser

Undersøgelse af strontium isotop variationen i uberørte og landbrugspåvirkede områder i Danmark og hvilken betydning denne har for arkæologiske tolkninger. 

Niveau: BSc og MSc

Kvartær- og glacialgeologi

Interpretation of Quaternary stratigraphy from near-surface geophysics

In this project, you use results from a high-resolution tTEM survey to  explore the signature of glaciations on the near-surface in Denmark.  You compare resistivity from sampled sediments to the tTEM results, construct a detailed geological model for the distribution of deposits, and interpret past glacial sedimentary environments and deformational processes in the area.

Level: BSc or MSc