Maksimal studietid

Maksimal studietid for bachelor- og diplomingeniørstuderende

Hvis du er startet på din bacheloruddannelse inden d. 1/9 2022

Tidligere har den maksimale studietid på nogle uddannelser kun været normeret studietid + ½ år, men for at give mere fleksibilitet ændrer AU nu dette til normeret studietid + 1 år for alle uddannelser.
Opdateringen sker automatisk, så du skal ikke foretage dig noget. Rent teknisk, vil du fra d. 20/9 kunne se, at din maksimale studietid er opdateret på mitstudie.au.dk.

  • Det gælder også for dig, der allerede har fået en forlængelse til din studietid, eller hvis din nuværende maksimale studietid udløber d. 1/9 2022.
  • Det gælder ikke for dig, der pr. 1/9 2022 har bestået alle elementer på din uddannelse.

Har du spørgsmål til dette, er du som altid velkommen til at kontakte studievejledningen.


Obs! SU-reglerne om studieaktivitet er ikke ændret, så forlængelsen gælder kun din maksimale studietid for dit studieprogram.

Den maksimale studietid angiver, hvor lang tid du har til at gennemføre dit studie. Den maksimale studietid for bachelor- og diplomingeniørstuderende er den normerede studietid for uddannelsen plus ét år. Du kan se, hvordan din uddannelse er normeret i din studieordning, som du finder i menuen under 'Uddannelse' eller på mitstudie.au.dk.

Har du inden for denne tidsramme ikke færdiggjort din uddannelse, bliver du automatisk udmeldt.

  • Udmeldelsen effektueres uanset hvilke og hvor mange kurser, du mangler, og uanset om du har brugt alle dine prøveforsøg inden for den fastsatte studietid.
  • Din maksimale studietid vil altid udløbe enten til 1. september eller 1. marts.
  • Du vil modtage en varsling i din e-boks ca. 14 dage inden udløb af din maksimale studietid. Bliver du automatisk udmeldt, får du ikke yderligere bekræftelse på udmeldelsen.

For at undgå udmeldelse pga. overskridelse af maksimal studietid, vil vi anbefale dig at være opmærksom på din studiefremdrift gennem hele studiet. Vær også opmærksom på, om måden du tilrettelægger dine kurser på, får betydning for, om du kan nå at have tre prøveforsøg inden for din maksimale studietid.
Vi anbefaler, at du kontakter studievejledningen, hvis der er noget du er i tvivl om – og i alle tilfælde hvis du skal have tilrettelagt et særligt studieforløb, så studievejledningen kan hjælpe med dig med planlægning af din individuelle studieplan og eventuelt med dispensationsansøgning.
Se mere under punktet 'Studievejledningen' i menuen.

Du kan til enhver tid se, hvornår din uddannelse senest skal være afsluttet på mitstudie.au.dk.

Maksimal studietid for kandidatstuderende

Den maksimale studietid angiver, hvor lang tid du har til at gennemføre dit studie. Den maksimale studietid for kandidater på Natural Sciences og Technical Sciences er den normerede studietid for uddannelsen plus et halvt år. Du kan se, hvordan din uddannelse er normeret i studieordningen, som du finder i menuen under 'Uddannelse' eller på mitstudie.au.dk.

Har du inden for denne tidsramme ikke færdiggjort din uddannelse, bliver du automatisk udmeldt.

  • Du vil blive udmeldt uanset hvilke og hvor mange kurser, du mangler, og uanset om du har brugt alle dine prøveforsøg inden for den fastsatte studietid.
  • Du vil modtage en varsling i din e-boks ca. 14 dage inden udløb af din maksimale studietid. Bliver du automatisk udmeldt, får du ikke yderligere bekræftelse på udmeldelsen.

For at undgå udmeldelse pga. overskridelse af maksimal studietid, vil vi anbefale dig, at være opmærksom på din studiefremdrift gennem hele studiet. Vær også opmærksom på, om måden du tilrettelægger dine kurser på, får betydning for, om du kan nå at have tre prøveforsøg inden for din maksimale studietid. 
Vi anbefaler, at du kontakter studievejledningen, hvis der er noget du er i tvivl om – og i alle tilfælde hvis du skal have tilrettelagt et særligt studieforløb, så studievejledningen kan hjælpe med dig med planlægning af din individuelle studieplan og eventuelt med dispensationsansøgning. 
Se nærmere i menuen under 'Kontakt studievejledningen'.

Du kan til enhver tid se, hvornår din uddannelse senest skal være afsluttet på mitstudie.au.dk.