Merit

OBS: Husk at gemme din ansøgning, da der ikke sendes kvitteringsmails

Hvad er merit?

Som studerende kan du have brug for eller lyst til at opfylde studieordningens bestemmelse på en særlig måde – det kan være, at du:

 • ønsker at lade et bestået kursus eller en gruppe af beståede kurser fra en anden institution eller et andet fakultet erstatte obligatoriske eller valgfri kurser i din uddannelse på Faculty of Natural Sciences eller Faculty of Technical Sciences
 • ønsker at gennemføre en del af din uddannelse ved et udenlandsk universitet 

I sådanne tilfælde har du brug for at lave en meritansøgning.

Du skal søge dit studienævn om at få godkendt, at et studieelement / kursus fra en anden videregående uddannelse (i ind- eller udland) kommer til at indgå i (meriteres til) din uddannelse.

Vær opmærksom på, at når du får en forhåndsgodkendelse om merit af studienævnet, er du forpligtet til at:

 • Søge om merit for beståede kurser
 • Sende dokumentation for beståede kurser
 • Oplyse, hvis dit udlandsophold bliver aflyst
 • Oplyse, hvis der er kurser, du ikke består

Startmerit - når du søger om merit ifm. studiestart

Når du søger ind på en bachelor- eller kandidatuddannelse og har kurser fra en uafsluttet uddannelse på samme niveau, som du tror kan være meritgivende på det nye studie, skal det fremgå af din ansøgning om optagelse via optagelse.dk. Har du udfyldt i ansøgningen om optagelse, at du har gennemført dele af en anden uafsluttet uddannelse, vil dette automatisk indgå i en vurdering af din startmerit efter, at du har takket ja til studiepladsen.

Du vil ifm. studiestart modtage et brev fra Studienævnet om, hvorvidt de vurderer, at du får merit for de afsluttede kursusaktiviteter fra tidligere uddannelser. Indtil at du modtager svar fra Studienævnet, bør du følge undervisningen i alle kurser på din nye uddannelse.

Startmerit ifm. sidefag på tompladsordning

Hvis du vurderer, at du har afsluttet meritgivende aktiviteter, som kan indgå i dit sidefag, skal du have foretaget en faglig vurdering af de mulige meritgivende kurser. Dette kan først ske efter, at du er blevet indskrevet og optaget på kurser gennem tompladsordningen, så det er vigtigt, at du ved opstarten af sidefaget tilmelder dig kurser, der ikke samtidig indgår i en meritvurdering ved Studienævnet.

Når du søger om merit skal du først og fremmest orientere dig i studieordningen for sidefaget. Du kan finde studieordninger i menuen under 'Undervisning' > 'Studieordninger'.

Som en del af din ansøgning om merit, skal du selv komme med et udkast til, hvilke kurser du mener, at du kan få merit for. Du kan orientere dig i kursuskataloget og ud fra kataloget sammenligne med de kurser, som du allerede har gennemført. Du finder kursuskataloget her

Når du har dannet dig et overblik over studieordning, kurser og udkast til merit, kan du sende en ansøgning med dine forslag til merit via mitstudie.au.dk.

I ansøgningen skal du redegøre for, hvordan indholdet af dit kursus dækker indholdet i det kursus, som du søger merit for. Hertil skal du vedlægge dokumentation for beståede kurser på dansk/engelsk samt kursusbeskrivelser.

Du vil modtage et svar fra Studienævnet, om du har fået merit inden for 6-8 uger.

Studieplan

Når du har fået svar på din meritansøgning, skal du kontakte studievejlederen for din uddannelse, som vil hjælpe med at lægge en endelig studieplan for, hvilke kurser du skal følge for at gennemføre et sidefag.

Merit ved kurser taget på en anden uddannelsesinstitution i udlandet

Trin 1: Før du tager afsted, skal du søge om forhåndsgodkendelse 

Søg faglig vejledning

Når du har fundet ud af hvilke kurser, du ønsker at tage i udlandet, skal du søge faglig vejledning ved din uddannelsesansvarlige.  
Du finder kontaktoplysninger i menuen under 'Kontakt og Studieservice' > 'Uddannelsesansvarlige og uddannelsesudvalg'.  

Medbring kursusbeskrivelser for kurserne på værtsuniversitetet. 

 

Søg om forhåndsgodkendelse ved studienævnet 

Forhåndsgodkendelsen er den faglige godkendelse, der sikrer dig, at du kan få meritoverført kurserne til din uddannelse på AU, når du har bestået dem.   

Send ansøgning på mitstudie.au.dk – udfyld blanketten Forhåndsgodkendelse af fag uden 
for AU 

 

Tjekliste til din ansøgning – før du sender 

 • Upload en kursusbeskrivelse for hvert kursus 
 • Kursusbeskrivelse skal være på dansk eller engelsk og indeholde: fagligt indhold, antal credits/units/ECTS og fagligt niveau (bachelor/kandidat) 
 • Hvis oplysningerne ikke står i kursusbeskrivelsen, skal du vedhæfte dokumentation på anden måde. 
 • Hvis kursernes vægtning ikke er i ECTS: Tjek om universitetet fremgår over listen af forhåndsgodkendte universitetet. Du finder listen på studieportalen her: Udvekslings og studieophold i udlandet ⇒ Hvordan søger du ⇒ Valg af kurser og forhåndsgodkendelse ⇒ Forhåndsgodkendte universiteter. Fremgår universitetet ikke på listen, skal du sende officiel dokumentation for omregning mellem ECTS og credits/units/points.
 • OBS: Inkluder gerne 2-4 ekstra kurser som backup, hvis nogen af kurserne aflyses af værtsuniversitetet. Kurserne må gerne angives i prioriteret rækkefølge. 
 • I feltet ”Hvilket fag/gruppe ønskes der forhåndsgodkendelse til (jf. din studieordning)?”: angiv ”Valgfag” med mindre, der er tale om merit for obligatoriske kurser 

 

Når du har fået din forhåndsgodkendelse fra studienævnet 

Du får forhåndsgodkendelsen i E-boks/ på Mit.dk. 

Opdater din bachelor/kandidatkontrakt* - Du kan angive det som et 30 ECTS udlandsophold - du behøver ikke at angive de enkelte kurser. 

*(Gælder ikke diplomingeniører) 

 

Læs mere om forhåndsmerit ved udlandsophold i menupunktet 'Udveksling og studieophold i udlandet – Hvordan søger du? – Valg af kurser og forhåndsgodkendelse.

Trin 2: Når du kommer hjem, skal du søge om merit

Når du har bestået kurserne, og fået dit transcript, skal du med det samme søge om merit på mitstudie.au.dk.   

 • Vælg ”Søg merit for et kursus du har taget på en anden uddannelsesinstitution” 
 • Husk at vedhæfte transcript  
 • Husk at vedhæfte karakterskala, hvis den ikke står på transcriptet 
 • Hvis du rejser ud på udvekslingsaftale, og der er sket kursusændringer, siden du fik din forhåndsgodkendelse fra studienævnet: vedhæft kursusbeskrivelser og mail fra uddannelsesansvarlig 
 • I ”Evt. suppl. Oplysninger” skal du derudover oplyse, hvilke ændringer, der er sket siden dette brev 

 

Vær opmærksom på, at vi foretager løbende stikprøvekontrol af indsendt dokumentation.  

Ved ansøgning om merit giver du tilladelse til at studienævnet kan kontakte den udstedende uddannelsesinstitution for at få bekræftet dokumenters ægthed og indhold.  

Hvad gør jeg, hvis der sker ændringer af kurser?

Hvis du er på et udvekslingsophold, skal du ikke sende en ny ansøgning på mitstudie.au.dk om forhåndsgodkendelse, hvis kurserne er på samme niveau (bachelor og kandidat) og ECTS. 

I stedet skal du have en faglig godkendelse fra uddannelsesansvarlig på mail. 

Sådan gør du: 

 • Kontakt uddannelsesansvarlig pr. mail og få hans/hendes godkendelse af ændringen på mail 
 • Antal ECTS/credits skal være det samme som er godkendt af studienævnet 
 • Niveau (diplom/bachelor eller kandidat) skal være det samme som er godkendt i den forhåndsgodkendelse, du har modtaget fra studienævnet
 • Gem mailen og de nye kursusbeskrivelser, da de skal vedhæftes meritansøgning, når du kommer hjem. 

 

Hvis du er på selvarrangeret semesterophold i udlandet med Udlandsstipendiet, skal du 

 • Sende en ansøgning til dit studienævn på mitstudie.au
 • Vedhæft kursusbeskrivelser for de nye kurser, der ikke tidligere er godkendte
 • Når du har modtaget den nye forhåndsgodkendelse i E-boks, skal du sen-de den til SU på udlandsstipendium@au.dk.  

Merit ved kurser taget på en anden uddannelsesinstitution i Danmark

Sådan søger du om forhåndsgodkendelse

Ønsker du at følge kurser på et andet dansk universitet end AU, skal du søge om forhåndsgodkendelse ved dit studienævn.

Forhåndsgodkendelsen er den faglige godkendelse, der sikrer dig, at du kan få meritoverført kurserne til din uddannelse på AU, når du har bestået dem.

Send ansøgning på mitstudie.au.dk – udfyld blanketten Forhåndsgodkendelse af fag uden for AU 

 

Tjekliste til din ansøgning – før du sender 

 • Upload en kursusbeskrivelse for det eller de kurser, du ønsker at følge 
 • Kursusbeskrivelse skal være på dansk eller engelsk og indeholde: fagligt indhold, antal credits/units/ECTS og fagligt niveau (bachelor/kandidat) 
 • Hvis oplysningerne ikke står i kursusbeskrivelsen, skal du vedhæfte dokumentation på anden måde. 

Du får forhåndsgodkendelsen i E-boks/ på Mit.dk. 

Sådan søger du om merit

Ønsker du merit for et kursus, du har bestået på en anden dansk uddannelsesinstitution, skal du sende studienævnet en ansøgning.

Du søger om merit på mitstudie.au.dk.   

 • Vælg ”Søg merit for et kursus du har taget på en anden uddannelsesinstitution” 
 • Husk at vedhæfte dokumentation til din ansøgning.
 • Du skal vedhæfte en studieudskrift og kursusbeskrivelser af det/de kurser, du søger om merit på baggrund af
 • Vedhæftet også dokumentation for kursets engelske navn

Merit taget på en anden uddannelse på Aarhus Universitet (gæstefag)

Hvis du ønsker at søge om gæstefag i forbindelse med din uddannelse, kan du finde en udførlig vejledning i hovedmenuen under menupunktet "Indskrivning på gæstefag".