Karakterer og bedømmelse

Alle eksamensresultater offentliggøres via selvbetjeningen.

Der bedømmes enten efter 7-trinsskalen eller til Bestået/Ikke bestået.

7-trins-skalaen

  • 12 - DEN FREMRAGENDE PRÆSTATION
    Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler.

  • 10 - DEN FORTRINLIGE PRÆSTATION
    Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler

  • 7  - DEN GODE PRÆSTATION
    Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler

  • 4 - DEN JÆVNE PRÆSTATION
    Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler

  • 02 - DEN TILSTRÆKKELIGE PRÆSTATION
    Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål

  • 00 - DEN UTILSTRÆKKELIGE PRÆSTATION
    Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål

  • -3 - DEN RINGE PRÆSTATION
    Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation

Karakterbekendtgørelsen

Læs mere om bedømmelse på 7-trinsskalaen i
Karakterbekendtgørelsen