Tidligere eksamensopgaver


I det følgende gengives et udvalg af tidligere eksamensopgaver på erhvervsjuridiske fag:

Bachelor

Cand.merc.(jur.)/(aud.)

HD-niveau
 


Bachelor

Arbejdsret

Erhvervsret (HA)

EU-ret

Grundlæggende formueret

Grundlæggende formueret II

International business law

Immaterialret (valgfag)

Kreditret

Marketing og markedsføringsret

Moms- og afgiftsret

Selskabsret

Skatteret II 

Told- og afgiftsret


Cand.merc.(jur.)/(aud.)

Arbejdsret

Finansieringsret

Generationsskifte

Insolvensret

International skatteret

Selskabsret

Skat og fast ejendom

Skatteret II

Videregående formueret


HD

Erhvervsret / Erhvervsjura

Udvidet erhvervsret