Tidligere eksamensopgaver


I det følgende gengives et udvalg af tidligere eksamensopgaver på erhvervsjuridiske fag:

Bachelor

Cand.merc.(jur.)/(aud.)

HD-niveau
 


Bachelor

Arbejdsret

Erhvervsret (HA)

 

EU-ret

  

Grundlæggende formueret

Immaterialret (valgfag)

Kreditret

Marketing og markedsføringsret

Moms- og afgiftsret


Selskabsret

Skatteret II 

  

Told- og afgiftsret


Cand.merc.(jur.)/(aud.)

Arbejdsret

Finansieringsret

Generationsskifte

Insolvensret

International skatteret

Selskabsret

 

Skat og fast ejendom

 

Skatteret II

Videregående formueret


HD

Erhvervsret / Erhvervsjura

Udvidet erhvervsret