Find

Alfabetisk

Fakultet

Foreningstype

Campus


Start jeres egen forening

Hvad er en studenterforening?

En studenterforening er et sted, hvor du kan samles med dine medstuderende om noget, der gør dit studie eller studietid mere meningsfuld.

Derfor behøver din studenterforening heller ikke være rettet mod et specifikt studie eller fakultet, men kan være for alle på universitetet.

Grundkrav din forening skal leve op til

I Danmark findes der ingen lovmæssige krav til foreninger. Dog findes der nogle grundkrav, som foreningen skal leve op til for at blive juridisk anerkendt som en forening.

 1. Foreningen skal udforme vedtægter
 2. Foreningen skal vælge en ledelse
 3. Foreningen skal have medlemmer
 4. Foreningen skal have en økonomi, der er afgrænset fra medlemmernes
 5. Foreningen skal afholde et dokumenteret stiftelsesmøde. 

6 trin til at starte en studenterforening

Inden du registrerer en studenterforening

Hvis du tænker på at lave en studenterforening, er det en god idé først at overveje:

 • Hvad er formålet med studenterforeningen?
 • Hvem henvender studenterforeningen sig til?

Disse spørgsmål kan fungere som en rettesnor, når I skal udarbejde de interne regler eller vedtægter der gælder for foreningen.


1. Udform vedtægter

I kan betragte jeres vedtægter lidt som foreningens interne love. De kan derfor være gode at have, hvis der skulle opstå uenigheder i foreningen.

For at blive anerkendt som forening er der en række juridiske krav jeres vedtægter skal forholde sig til. Det samme gælder for offentlige tilskudsordninger, der også stiller krav til jeres vedtægter, hvis I f.eks. gerne vil søge penge fra dem.

Når det er sagt, så er vedtægter forskellige fra forening til forening og det er derfor vigtigt at I grundigt overvejer, hvad netop jeres vedtægter skal indeholde. I kan læse mere i CFSA’s guide til hvordan man skriver vedtægter og 10 trin til gode foreningsvedtægter


2. Vælg en ledelse

Det er vigtigt at udpege en ledelse, der kan handle og skrive under på foreningens vegne. Typisk vil man både udpege en formand, en næstformand og en kasserer, når man vælger ledelsen.

Læs mere i CFSA’s guide for hvordan ledelsen ofte er sammensat, og hvilke opgaver de typisk varetager.


3. Medlemmer

Det er en god idé at formulere, hvem der kan være medlem i jeres forening. Det betyder nemlig, at I aktivt har taget stilling til, hvem foreningen er et fællesskab for.

I kan blandt andet overveje:

 • Hvem der kan blive medlem
 • Hvor mange medlemmer, der kan være
 • Kan andre organisationer være medlemmer
 • Hvornår kan et medlem blive ekskluderet
 • Hvordan bliver et medlem ekskluderet


4. Økonomi

En forening skal have sin egen separate konti, budgetter og regnskaber. Det er vigtigt for at kunne holde styr på, at midlerne er brugt til det rette formål. Det vil sige, at forenings økonomi skal være adskilt fra jeres medlemmer og jer som privatpersoner.

I kan også overveje om foreningens aktiviteter kræver at medlemmerne betaler et kontingent.  

Hvis I ønsker at foreningen f.eks. skal have oprettet en foreningskonto i en bank, eller skal have udbetalt tilskud fra det offentlige skal I registrere jeres forening med et CVR-nummer. Det er gratis at registrere en frivillig forening og kan gøre her. Det kan være en god måde at dokumentere, hvordan pengene er blevet brugt.


5. Stiftelsesmøde

Det er vigtigt at kunne dokumentere at jeres forening er formelt stiftet. Det er derfor en god idé, at der ligger et referat eller anden form for dokumentation fra et møde eller lignende, hvor jeres forening bliver stiftet.


6. Registrer jeres forening på AU

I registrerer jeres forening ved at skrive en mail til studerende@au.dk med oplysninger på foreningen. I skal oplyse:

 1. Navn på studenterforening
 2. Foreningens e-mail
 3. Foreningens telefonnummer
 4. Kort beskrivelse af foreningen
 5. Link til hjemmeside
 6. Link til sociale medier
 7. Vedtægter
 8. Navn på forperson
 9. Studienummer på forperson
 10. Forperson indskrevet på

Når I er blevet registret, vil jeres forening fremgå af listen over alle de studenterforeninger på AU. På den måde er I synlige over for medstuderende, og jeres medstuderende har mulighed for at få et overblik over, hvilke foreninger, der findes, og hvad de interesserer sig for.