Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Kemi Bachelorprojekt, speciale og andre projekter Kemisk projektarbejde og studenterkollokvium

Kemisk projektarbejde og studenterkollokvium

En studerende kan maximalt have 20 ECTS projekt på kandidaten, inklusiv studieophold i udlandet, og maximalt 15 ECTS projekt, hvis der også laves studenterkollokvium (5 ECTS) 

Som udgangspunkt skal et Kemisk Projektarbejde (5,10,15,20 ECTS) afvikles i løbet af et semester, men der kan med faglig begrundelse gives dispensation til at afvikle det over to semestre.

Der er ingen krav til antal sider for projektet. Dette aftales med vejleder. Projektet afleveres i DE (Digital Eksamens modulet), https://eksamen.au.dk/

Eksamensterminer for Kemisk projektarbejde:

Sommer: Aflevering senest den sidste dag i eksamensperioden i juni kl. 12:00 med bedømmelse inden udgangen af august. (juli betragtes som ferieperiode)

Vinter: Aflevering senest den sidste dag i eksamensperioden i januar kl. 12:00 med bedømmelse inden udgangen af februar.

1430203 / i40