Kemisk projektarbejde og studenterkollokvium

En studerende kan maximalt have 20 ECTS projekt på kandidaten, inklusiv studieophold i udlandet, og maximalt 15 ECTS projekt, hvis der også laves studenterkollokvium (5 ECTS) 

Som udgangspunkt skal et Kemisk Projektarbejde (5,10,15,20 ECTS) afvikles i løbet af et semester, men der kan med faglig begrundelse gives dispensation til at afvikle det over to semestre.

Der er ingen krav til antal sider for projektet. Dette aftales med vejleder. Projektet afleveres i DE (Digital Eksamens modulet), https://eksamen.au.dk/

Afleveringsfrist for Kemisk projektarbejde:

Afleveringsfrist aftales med vejleder og ligger i eksamensperioden med bedømmelsesfrist den sidste dag i eksamensperioden