Åben del: pre-challenges

Om pre-challenges

CiC-programmet består af en åben del, som alle kan deltage i, samt en lukket del, som man skal søge optagelse på.

Den åbne del består af i alt 5 pre-challenges inden for 5 forskellige emner fra dine kurser, som alle skal løses og afleveres inden du kan søge optagelse på den lukkede del. Disse pre-challenges ligger frit tilgængeligt her på denne side, så du kan se dem.


Hvordan afleverer man?

For at aflevere en pre-challenge, skal du tilføjes til den rette Brightspace-side.

Skriv til os på challenges@chem.au.dk, for at blive tilføjet siden.


Pre-challenge 1: Almen Kemi

Link til pre-challenge 1: Almen Kemi

Beregningen skal laves individuelt, og forventes at kunne løses på under 10 timer, inklusiv læsning af baggrundsmateriale.

Din besvarelse skal indeholde dit navn og studienummer, og skal afleveres som 1 samlet pdf-fil.

Deadline for aflevering: 1. december


Pre-challenge 2: Calculus

Link til pre-challenge 2: Calculus

Beregningen skal laves individuelt, og forventes at kunne løses på under 10 timer, inklusiv læsning af baggrundsmateriale.

Din besvarelse skal indeholde dit navn og studienummer, og skal afleveres som 1 samlet pdf-fil.

Deadline for aflevering: 15. december


Pre-challenge 3: Uorganisk Kemi

Link til pre-challenge 3: Uorganisk Kemi

Beregningen skal laves individuelt, og forventes at kunne løses på under 10 timer, inklusiv læsning af baggrundsmateriale.

Din besvarelse skal indeholde dit navn og studienummer, og skal afleveres som 1 samlet pdf-fil.

Deadline for aflevering: 1.marts


Pre-challenge 4: Fysik for Kemikere

Link til pre-challenge 4: Fysik for Kemikere

Beregningen skal laves individuelt, og forventes at kunne løses på under 10 timer, inklusiv læsning af baggrundsmateriale.

Din besvarelse skal indeholde dit navn og studienummer, og skal afleveres som 1 samlet pdf-fil.

Deadline for aflevering: 1. maj


Pre-challenge 5: Organisk Kemi

Link til pre-challenge 5: Organisk Kemi

Beregningen skal laves individuelt, og forventes at kunne løses på under 10 timer, inklusiv læsning af baggrundsmateriale.

Din besvarelse skal indeholde dit navn og studienummer, og skal afleveres som 1 samlet pdf-fil.

Deadline for aflevering: 1. juni