Kassogrammer og specialiseringer

Om specialiseringer

På kemi- og medicinalkemiuddannelsen skal du i løbet af 2. studieår vælge en retning, som du ønsker at specialisere dig inden for. 

Klik på billederne for at se større udgaver af oversigterne, eller på disse links:


Specialiseringer for kemiuddannelsen

Nedenfor angives links til kassogrammer for kemi-specialiseringer. Kurser som indgår i specialiseringerne er markeret med lilla, obligatoriske kurser med orange/blå, og valgfrie kurser med grønt.

I nogle specialiseringer er der et valg mellem 2 eller flere kurser og man skal vælge et af dem. For valgfrie kurser er det et frit valg, men der kan være angivet forslag, som støtter op om specialiseringen. Er man fortsat i tvivl kan det også være en god ide at spørge sin vejleder (bachelorprojekt eller speciale) om forslag. Husk altid at undersøge faglige forudsætninger inden du beslutter dig for et kursus.

Der er muligheder for at skifte specialiseringsretning mellem bachelor og kandidatuddannelsen - snak med din uddannelsesansvarlig eller vejleder.

Bachelorspecialiseringer: 

Kandidatspecialiseringer:


Bemærk at specialiseringen med undervisningskompetence ikke er et officielt sidefag, men en kombination af kurser, således at man opfylder de faglige mindstekrav i forhold til undervisning i gymnasieskolens Kemi og Bioteknologi fag. Vil du læse Kemi med et officielt sidefag (f.eks. Fysik, Matematik eller Biologi) skal du søge ind på tilvalgsuddannelserne i løbet af dit 2. studieår. Læs mere længere nede på siden.


Har du brug for at læse lidt om de forskellige forskningsgrupper på Institut for Kemi, kan du finde mere information på instituttets hjemmeside: 

https://chem.au.dk/forskning/forskningsomraader-og-grupper

Specialiseringer for medicinalkemiuddannelsen

Nedenfor angives links til kassogrammer for kemi-specialiseringer. Kurser som indgår i specialiseringerne er markeret med lilla, obligatoriske kurser med orange/blå, og valgfrie kurser med grønt.

I nogle specialiseringer er der et valg mellem 2 eller flere kurser og man skal vælge et af dem. For valgfrie kurser er det et frit valg, men der kan være angivet forslag, som støtter op om specialiseringen.  Er man fortsat i tvivl kan det også være en god ide at spørge sin vejleder (bachelorprojekt eller speciale) om forslag.  Husk altid at undersøge faglige forudsætninger inden du beslutter dig for et kursus.

Bachelorspecialiseringer: 

Kandidatspecialiseringer: 


Bemærk at specialiseringen med undervisningskompetence ikke er et officielt sidefag, men en kombination af kurser, således at man opfylder de faglige mindstekrav i forhold til undervisning i gymnasieskolens Kemi og Bioteknologi fag.


Har du brug for at læse lidt om de forskellige forskningsgrupper på Institut for Kemi, kan du finde mere information på instituttets hjemmeside: 

https://chem.au.dk/forskning/forskningsomraader-og-grupper


Overvejer du at blive gymnasielærer i kemi i kombination med et andet gymnasiefag?

Vil du være gymnasielærer i kemi samt et andet fag?

Så skal du tage en kemiuddannelse (dit centrale fag) med et sidefag. Sidefaget kaldes også bachelor- og kandidattilvalg og du kan læse mere på: http://bachelor.au.dk/tilvalg/hvad-er-tilvalg/

Det er en fordel at starte på dit sidefag så tidligt i kemiuddannelsen som muligt for at få plads til alle dine kurser i både kemi og dit sidefag, så du ikke risikerer at skulle tage resten på tompladsordning (med betaling) efter afslutning af din kandidatuddannelse.

Du kan læse i studieordningerne, hvilke kurser der indgår i et sidefag.

Vi har forsøgt at lave kassogrammer over de mest almindelige fagkombinationer,, men det er til enhver tid op til de uddannelsesansvarlige at godkende din sammensætning af kurser.

Kontakt din studievejleder for råd og vejledning.


Sidefagskassogrammerne forsøges tilpasset løbende, men er kun til inspiration. Gældende regler og bestemmelser fremgår af studieordningerne.


Man kan ikke læse et sidefag i kombination med Medicinalkemiuddannelsen, da Medicinalkemi ikke er et fag i gymnasieskolen.


Vedr. undervisningskompetence i gymnasieskolens fag "Bioteknologi A":

På Aarhus Universitet udbydes ikke et officielt sidefag i Bioteknologi. Vi har derfor i stedet lavet en specialisering for både Kemi- og Medicinalkemiuddannelserne, som gør at man opfylder de faglige mindstekrav for undervisning i både Kemi og Bioteknologi A. Disse kan ses længere oppe på siden under specialiseringerne for de 2 uddannelser.