Sammensætning af kandidatprogrammet

Kandidatuddannelsen er opbygget individuelt og skal godkendes af studienævnet. Sammensætningen af denne sker under vejledning af studievejlederen og formanden for Uddannelsesudvalget ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik (MBG).

Uddannelsen består af kurser, projekt og speciale. Specialet er placeret sidst på uddannelsen og er normalt eksperimentelt. Et sådant speciale fylder 60 ECTS.

Du sammensætter fag for 60 ECTS på kandidatuddannelsens første år, som forbereder dig bedst muligt til dit specialestudium på kandidatuddannelsens andet år. Du skal sikre dig at lukke dit 2. tilvalg på kandidaten, og derudover vælge molekylærbiologiske fag for det første årsværk (60 ECTS).

Studieprogrammet fremsendes derefter til formanden for undervisningsudvalget til godkendelse.

Programmet skal godkendes af studienævnet, inden man kan indstille sig til eksaminer på kandidatuddannelsen. Det er altså klogt at indsende det i god tid, senest 1 måned inden man melder sig til den første eksamen på kandidatuddannelsen.

Den studerende skal sikre sig at lukke sit 2. tilvalg på kandidaten, og derudover vælge molekylærbiologiske fag for det første årsværk (60 ECTS).

Kandidatuddannelsen består af to årsværk og har et omfang på 120 ECTS.
Minimum 80 ECTS er med karakter og minimum 40 ECTS er med ekstern censur.

Specialet er altid med karakter og med ekstern censur. Hvis man laver eksperimentelt speciale (60 ECTS) er kravet for ekstern censur opfyldt, hvorimod man stadig skal finde kurser/projektarbejde med karakter for de sidste 20 ECTS. Ved teoretisk speciale (30 ECTS) skal man finde 10 ECTS kurser med ekstern censur og 30 ECTS med karakter. Det er selvfølgelig kun minimum. Da der er valgfrihed og ikke alle kurser er med karakter og/eller med ekstern censur, bør du være opmærksom på denne regel.)

Når du skal til at sammensætte din kandidatuddannelse, er det en god ide at tale med din kommende vejleder om valg af kurser og tilvalgsfag.

Projekter og specialevejledere

Her kan du finde mere information om specialevejlederne og deres projekter. Hvis du overvejer at lave speciale hos en vejleder uden for Institut for Molekylærbiologi og Genetik hos en ekstern vejleder, kan du få hjælp fra Michael Etzerodt (etzerodt@mb.au.dk) eller en af instituttets specialevejledere, som fagligt ligger tæt på den eksterne vejleder.

Du skal i god tid inden fagtilmeldingen, 1.-15. maj/1.-15. november:

  1. skyde dig ind på hvilket hovedområde du er mest interesseret i, og evt. hvilken vejleder du gerne vil lave speciale og eventuelt molekylærbiologisk projekt hos.
  2. sammensætte dit studieprogram så det understøtter dit valg af hovedområde og evt. vejleder. Husk at tjekke, hvorvidt programmet opfylder reglerne for kandidatstudiet.
  3. udfylde og indsende din kandidatkontrakt elektronisk på https://kontrakt.scitech.au.dk/.

Du kan selvfølgelig også tage et tilvalg fra et andet institut, eller sammensætte et individuelt tilvalg, der så skal godkendes af studienævnet.

Hvis du forventer at søge om optagelse på 4+4 ph.d.-uddannelsen om et år, så bør alle kurser i din foreslåede kandidatuddannelse kunne eksamineres senest i juli.