Bachelorkontrakt

Bachelorkontrakter for molekylær medicinere

Dit samlede studieprogram skal godkendes af dit studienævn. Når du første gang vil starte på et ikke-obligatorisk kursus på dit studium skal du udarbejde en bachelorkontrakt.

3. år på molekylær medicin har valgfrie kurser på 10 ECTS point. Hvis duvønsker at gå i laboratoriet i dit bachelorprojekt bliver disse 10 point opbrugt, idet du vælger et eksperimentelt bachelorprojekt som dit valgfrie kursus. Hvis du ønsker at tage andre valgfrie kurser, og dermed lave et teoretisk bachelorprojekt, skal du kontakte Claus Oxvig for at høre hvilke muligheder du har.

Kontrakten beskriver dit studieprogram - altså de kurser, som du planlægger her og nu. Programmet og dermed kontrakten kan ændres løbende, så længe indholdet opfylder reglerne for uddannelsen.

Du skal generere et forslag til kontrakt ved at benytte kontraktgeneratoren:

https://kontrakt.scitech.au.dk/

Hvis du har et specielt program, som ikke kan genereres af generatoren, så kan du udskrive en papirversion, som så skal udfyldes i stedet.

De udfyldte kontrakter afleveres til Claus Oxvig på hans kontor (bygning 1873, 634B), som vil give dem videre til administrationen. Du vil modtage en mail fra administrationen når kontrakten er blevet registreret.