Praktisk information mens du er ude

Selvom du ikke fysisk studerer på AU, er der ting, du skal huske i forhold til dit studie herhjemme. Det kan du læse om nedenfor.

Nødsituationer

Hvis du som dansker i udlandet kommer i en nødsituation, kan du få hjælp på den danske ambassade eller det danske konsulat i dit værtsland. Du kan også altid tage kontakt til en af de AU-medarbejdere, som har vejledt dig i forbindelse med dit udlandsophold.

Dit værtsuniversitet kan også tilbyde forskellige former for ressourcer, som du kan benytte dig af, hvis du havner i en svær situation. Det er typisk i introduktionsforløbet omkring semesterstart, at du vil få informationer om værtsuniversitetets tilbud om hjælp og vejledning.

Check din AU e-mail ofte!

Husk at tjekke din AU e-mail og e-Boks ofte. Der kan komme vigtige beskeder fra AU eller offentlige myndigheder, som du skal forholde dig til, selvom du er i udlandet.

Vær opmærksom på, at du af sikkerhedsmæssige årsager ikke kan bruge din AU-mail i udlandet via mailklient. En mailklient er typisk en app, fx Outlook, som ligger på din telefon, Mac, tablet eller lignende. Mailklienten kan åbnes, men du kan ikke se nye mails, du modtager, mens du er i udlandet, og du kan ikke sende mails via webklient. Selvom du forsøger at afsende mails fra din mailklient, når de ikke frem til modtageren. Læs mere her: Mail i udlandet (post.au.dk)

Tilmelding til fag og eksamener på AU

Husk at holde øje med deadlines for tilmelding til fag og eksamener herhjemme for næstkommende semester. Det gør du på mitstudie.au.dk.

AU-ambassadør

Når du er på udvekslingsophold på et af AU's partneruniversiteter, betragtes du som en repræsentant for AU. Det er derfor af stor betydning for det fremtidige samarbejde mellem AU og dit værtsuniversitet, at du fungerer som en god repræsentant både for AU og for Danmark.

Det er vigtigt, at du deltager i de studiemesser, der bliver afholdt på dit værtsuniversitet, som skal inspirere de lokale studerende til at rejse på udlandsophold. Du kan fx hjælpe med at bemande en stand, hvor du fortæller om, hvordan det er at være studerende på AU og i Danmark. Du kan også tilbyde at give en præsentation af AU til interesserede studerende.

Kontakt din internationale koordinator på AU, hvis du har spørgsmål i forbindelse med deltagelse på en studiemesse på dit værtsuniversitet. 

Karakterudskrift

Husk at undersøge, hvordan og hvornår du får dit karakterudskrift (Transcript of Records) for dit udvekslingsophold, før du forlader dit værtsuniversitet. Nogle universiteter sender karakterudskriftet direkte til AU, andre sender det direkte til dig, mens du i nogle tilfælde selv skal downloade det eller indhente en underskrift på, at du har bestået en eksamen.

Travel Report

Som afslutning på dit udvekslingsophold skal du udfylde en Travel Report i MoveON. Du vil modtage nærmere information på din AU-mail. Din Travel Report kan inspirere andre AU-studerende til et udvekslingsophold, og den er også en del af kvalitetssikringen af AU's partneruniversiteter. Hvis du har fået et Erasmus+ stipendie i forbindelse med dit udvekslingsophold, skal du også udfylde et særligt Erasmus+ evalueringsskema.

Bliv buddy

Mens du er på udveksling opdager du måske, hvor fedt det er, at blive taget godt imod af lokale studerende i dit værtsland. Hvert semester kommer flere hundrede nye internationale studerende til Aarhus Universitet, enten som udvekslingsstuderende i et eller to semestre eller på en hel bachelor- eller kandidatuddannelse.

AU søger frivillige, som brænder for at være buddies for disse studerende. Som buddy er du i høj grad med til at hjælpe disse nye internationale studerende med at få en god ankomst til AU og Aarhus.

Det er fedt, og hvis det lyder som noget for dig, skal du kontakte din internationale koordinator inden for dit studieområde.