Opbygning og struktur, kandidat

Studiediagrammer for kandidatuddannelsen i Molekylær medicin

Studiediagrammet er gældende fra efteråret 2017.

Hvis der er spørgsmål til diagrammet eller tilmelding til kurserne, kan du kontakte studievejlederen for Molekylær medicin