Valgfri kurser / Udlandsophold

Valgfri kurser i studieordningen

Kurser, der er forhåndsgodkendt af studienævnet:

 • Dyreforsøgskundskab
 • Molekylær medicinsk forskningsprojekt
 • Next-Generation Sekventering
 • RNA molekylærbiologi
 • Biomolekylær strukturbestemmelse 
 • Udviklingsbiologi
 • Epidemiologi
 • Neurobiology
 • Statistical and Machine Learning in Bioinformatics
 • Populationsgenetik på genomer
 • Healthy entrepreneurship and innovation
 • Psychoactive drugs in forensic medicine

 

Kursusbeskrivelserne kan findes i Kursuskataloget

Hvis du gerne vil tilmeldes disse kurser, behøver du ikke at søge en forhåndsgodkendelse.

Husk at opdatere kandidatkontrakten (https://kontrakt.scitech.au.dk/)

Valgfri kurser udenfor studieordningen

Den studerende kan tage et fag, der udbydes af Health, Science and Technology eller andre fakulteter.

Forhåndsgodkendelse af kurser
Faget skal forhåndsgodkendes af Studienævnet for Molekylær medicin.
Blanketten til ansøgningen om forhåndsgodkendte kurser kan findes på mit.au.dk under "Ansøgninger til studienævnet".

Ansøgningen skal senest være sendt til studienævnet i oktober for ansøgninger vedr. forårskurser og april for ansøgninger vedr. efterårskurser.

Endelig merit
Når kurserne er bestået, søges om "Endelig merit". Dette gøres samme sted som forhåndsgodkendelsen. I blanketten skrives blot, at kurserne er bestået.

Husk at opdatere kandidatkontrakten (https://kontrakt.scitech.au.dk/)

Udlandsophold

Aktiviteter uden for Danmarks grænser. Fag, kurser eller laboratorieophold taget ved andre universiteter skal være på kandidatniveau. Andre aktiviteter - herunder forskning, vil også kunne meritoverføres efter en konkret individuel bedømmelse.
Endelig godkendelse/meritoverførsel er betinget af en forhåndsgodkendelse fra Studienævnet for Kandidatuddannelsen i molekylær medicin.


Ved udlandsophold skal du være opmærksom på, at det alene er ophold, hvor du har været indskrevet på et udenlandsk universitet til et forhåndsgodkendt forløb, der kan meritoverføres til din kandidatuddannelse ved Aarhus Universitet.
Se tidligere forhåndsgodkendte fag: studerende.au.dk/studier/fagportaler/skraldespand-ikke-slettes-endnu/saerligt-for-kandidatstuderende/udveksling-og-praktik-i-udlandet/muligheder-for-udlandsophold/.

Husk at søge om endelig merit på mit.au.dk når du har bestået alle de kurser du har taget i udledte

Hvis du opholder dig på udenlandsk forskningslaboratorium som gæst uden indskrivning på forløb ved et udenlandsk universitet, vil du skulle tilknyttes en vejleder på Aarhus Universitet, som også vil bedømme din eksamensopgave.
Dig og vejleder vil derfor skulle udfylde en kontrakt, som skal indsendes til Bjørg Brink Dalgaard inden projektet start.

Når du er tilmeldt eksamen i Valgfrit element, skal dit element være afsluttet og bedømt senest 30. august.

Læs studerendes historie om udlandsophold:

 

Udveksling har altid været svært for molekylær medicinere, men vi har alle tre gået med en drøm om udveksling i løbet af studiet. Vi hørte fra to molekylærbiologer, at de skulle til University of Auckland på udveksling på deres kandidat, og at der var et medical science fakultet. Vi undersøgte fag fra fakultetet på deres hjemmeside, samt snakkede med en repræsentant fra det internationale kontor på University of Auckland til et EDU arrangement i marts, hvilket fik interessen til at stige. Da molekylær mediciner kandidaten har et valgfrit element på 8. semester, valgte vi at forsøge at finde fag, som kunne give merit for AU's fag på 8. semester molekylær medicin.
Da vi havde fundet nogle fag, som vi mente var relevante og interessante, snakkede vi med den internationale studievejleder på Health om udfyldelsen af forhåndsgodkendelser af fagene. Vi indsamlede kursusbeskrivelser via mail med de kursusansvarlige for fagene i Auckland, som skulle vedlægges ansøgningerne om merit. Forhåndsgodkendelserne afleverede vi i starten af maj, og nu har vi fået svar, at vores forhåndsgodkendelser er blevet godkendt. Så nu kan legatsøgningen og ansøgningsprocessen til University of Auckland starte, og vi glæder os!

Anne Isager, Mette Sloth og Mai-Britt Thomsen
Molekylær Medicin 3. År.

Så har de været afsted!

Læs historien. Se billederne.

Her er også billede og historie fra Amanda Lassen: Billede  Historie