Projekt i nanoscience (individuelt)

Kandidatstuderende kan lave et individuelt projekt i nanoscience.  

Tilmelding: via mit.au.dk (som ved øvrige undervisningstilmeldinger).  

Kontrakt / Projektbeskrivelsen skal være udfyldt og godkendt inden semesterstart via kontraktgeneratoren: https://kontrakt.scitech.au.dk/ (Projektkontrakt). For at få bedømt et projektarbejde har du selv ansvar for at have lavet en projektbeskrivelse.

Aflevering: projektet afleveres via Digital Eksamen

Afleveringsfrist
aftales med vejleder og ligger i eksamensperioden med bedømmelsesfrist den sidste dag i eksamensperioden

Tidspunkt for aflevering
dit projekt skal afleveres i Digital Eksamen senest kl.13:00 den aftalte dag.