Udlandsophold på nanoscience

Hvis du overvejer at tage på udveksling under din uddannelse i nanoscience, er der flere muligheder for dig. Uanset hvad du vælger, skal de kurser, du tager, godkendes af din uddannelsesansvarlige.

Hvis du har spørgsmål ift. den mere faglige del af din udveksling, kan du tale med din studievejleder eller med din uddannelsesansvarlige. Hvis du har spørgsmål til ansøgningsprocessen m.m., så kontakt din internationale koordinator. 

Hvornår kan du komme afsted?

Du har mulighed for at tage på udvekslingsophold i løbet af første år på kandidatddannelsen, dvs. 1. (7.) og 2. (8.) semester. Studerende, der tager på udvekslingsophold i et eller to semestre, er ikke omfattet af det formelle krav til faglig specialisering.

Valg af kurser under udlandsopholdet

Når du har fundet nogle spændende kurser, du vil følge på det udenlandske universitet, skal du undersøge følgende:

  • Om kursets indhold overlapper med kurser, du allerede har taget på din nanoscienceuddannelse. Hvis overlappet er for stort, vil du få afslag på at tage kurset i udlandet.
  • Om du har de faglige forudsætninger for at følge kurset.
  • Om kurset svarer til det niveau, du læser på. 
  • Om kursets faglige indhold er forskningsbaseret – dvs. er underviseren selv aktiv forsker indenfor emnet eller noget nært beslægtet? Hvis det ikke er forskningsbaseret undervisning, vil du få afslag på at tage kurset.

Som kandidatstuderende kan du godt få lov til at tage et bachelorkursus, hvis kurset er et videregående kursus på bachelordelen på det udenlandske universitet, eller et lignende kursus ikke udbydes af AU. 

Ovenstående tjekker vi også, men du gør dig selv (og os) en tjeneste ved selv at tjekke det. Ellers får du en afvisning, når du søger din forhåndsgodkendelse.

Populære destinationer for studerende på din uddannelse

  • University of Bergen, Norge
  • University of Freiburg, Tyskland
  • Norwegian University of Science and Technology, Norge
  • University of Helsinki, Finland
  • Université Paris Cité, Frankrig

Du kan se den fulde liste over destinationer, du kan tage til i AU's MoveOn database.

International koordinator