Undervisningsmiljøvurdering 2021

Læs mere om undervisningsmiljøvurdering

Kort om undersøgelsen

Undervisningsmiljøvurderingen er en vurdering af det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø på alle uddannelser på alle universiteter i Danmark.

Formålet med vurderingen er, at uddannelsesmiljøerne kan drøfte og udpege de områder, hvor der er behov for gøre en indsats for at udvikle og sikre et godt undervisningsmiljø for de studerende.

Vurderingen foretages hvert 3. år ved, at der udsendes et spørgeskema til alle landets studerende med spørgsmål omkring deres studie- og undervisningsmiljø. Udvalgte data fra denne undersøgelse danner grundlag for undervisningsmiljøvurderingen.

På AUs side for studiemiljø kan du læse om den seneste studiemiljøundersøgelse og resultaterne heraf. 

Sådan behandles undersøgelsen og sådan får du indflydelse

Undervisningsmiljøvurderingen drøftes i uddannelsesudvalgene, hvor alle uddannelser er repræsenteret af både studerende og undervisere. Uddannelsesudvalget samarbejder med instituttet for den enkelte uddannelse om at lave en plan for, hvordan undervisningsmiljøet udvikles.

Din mulighed for indflydelse

Du er som studerende repræsenteret i uddannelsesudvalgets drøftelser via de studenterrepræsentanter som er valgt til uddannelsesudvalget for din uddannelse.

Du kan her finde finde uddannelsesudvalget for din uddannelse:

Planer for udvikling af undervisningsmiljøer på Natural Sciences

Institutterne for de enkelte uddannelser er sammen med uddannelsesudvalgene ansvarlige for at lave en plan for, hvilke indsatser man vil sætte i gang for at sikre og udvikle et godt undervisningsmiljø på den enkelte uddannelse.

Planerne for udvikling af uddannelsernes undervisningsmiljø bliver offentliggjort her i december 2021.

Handleplaner 2021-2023

Herunder kan du finde handleplanen, som uddannelsesudvalgene for din uddannelse har udarbejdet i samarbejde med instituttet:

Kontakt

Spørgsmål skal sendes fra din AU-mail til
Studieservice.Nat-Tech@au.dk