Kandidatprogram

Studieprogram

I forbindelse med optag på kandidatuddannelsen skal der udarbejdes et kandidatprogram, som indeholder de kurser, man ønsker at tage på 4. år.

Kandidatprogrammet skal laves i overensstemmelse med den gældende studieordning for kandidatuddannelsen i nanoscience og skal udarbejdes i forbindelse med optaget på kandidatuddannelsen.  

Valget af kurser indføres i kandidatkontrakten via kontraktgeneratoren som efterfølgende godkendes af undervisningsudvalgsformanden Morten Foss.

Det naturlige tidspunkt at gøre dette på vil være i april måned på 3. studieår, hvor man melder sig til kurser på 1. semester af kandidatuddannelsen. Her vil man blive indkaldt til orienteringsmøde med resten af ens årgang efterfulgt af et individuelt møde med sparring på valg af kurser.

Det er muligt at ændre i programmet undervejs i studiet, så man behøver ikke have en fuldstændig plan for hele 4. år.

Hvis du senere ændrer dine kursusvalg i forhold til det planlagte program, udfylder og afleverer du et opdateret studieprogram. Selvom der således er mulighed for at lave ændringer undervejs, er det vigtigt at huske, at studieprogrammet er bindende, indtil ændringen er godkendt.

Læs mere om valgfag og specialiseringsretninger her.