Bachelorprogram

Bachelorprogram

På bacheloruddannelsen i nanoscience er der 20 ECTS valgfrie kurser placeret på 3. studieår.

Der er ingen formelle krav til sammensætningen af disse kurser, men valget skal godkendes af Morten Foss (Undervisningsudvalgsformanden, byg 1592-116).

På kandidatuddannelsen skal der vælges en specialiseringsretning; Nanomaterials, Biomedical Nanotechnology, Structural Biology and Biophysics eller Organic Nanochemistry/Soft Matter. Jeres valgfrie kurser på bacheloruddannelsen er ikke afgørende for dette, men det vil være hensigtsmæssigt allerede nu at gøre sig tanker om i hvilken af disse retninger ens interesse primært går.

De valgfrie blokke giver mulighed for at følge nogle grundlæggende kurser indenfor disse retninger som ikke er obligatoriske på uddannelsen i nanoscience. Nogle af disse er forudsætninger for mere avancerede kurser på kandidatuddannelsen så det kan derfor kraftigt anbefales at gøre sig foreløbige overvejelser om kursusvalg på kandidatuddannelsen og checke eventuelle forudsætningskrav så man mindsker risikoen for senere at ærgre sig over ikke at have fulgt et bestemt kursus allerede på 3. år.

Man bør endvidere overveje om der er kurser, der giver nødvendige forudsætninger for et påtænkt bachelorprojekt. Diskuter gerne dette med projektvejlederen. Hvad der vil være mest hensigtsmæssigt vil afhænge af det enkelte projekt.

Som udgangspunkt skal I vælge kurser der er klassificeret som bachelorkurser. I nogle tilfælde er denne grænse ikke skarp og der kan derfor være enkelt tilfælde af kandidatkurser, som med succes kan følges allerede på bachelorniveau. Hvis I melder jer til kurser der er markeret som kandidatkursus bør I være specielt omhyggelige med at kontrollere at I opfylder forudsætningskravene som anført i kursusbeskrivelsen.

En liste over anbefalede fag kan findes her.

Når I har valgt valgfrie kurser på bacheloruddannelsen udarbejdes en bachelorkontrakt hvoraf valgte kurser fremgår. 

En generator til bachelorkontrakten kan findes her

Bachelorkontrakten skal udfyldes, godkendes af TMorten Foss før man kan blive meldt til eksamen i et valgt kursus, og man bør få kontrakten afleveret og godkendt inden kurset følges.