Vi udfaser 2014 bachelorstudieordningen i odontologi

Vi udfaser Bachelorstudieordningen i odontologi 2014

Hvis du blev optaget på bacheloruddannelsen i odontologi i 2021 eller tidligere er du indskrevet på Bachelorstudieordningen i odontologi 2014. Årgangen, der startede i efteråret 2021 på 1. semester, er den sidste årgang, der blev optaget på denne studieordning. 

Fra september 2022 optages de nye årgange på en ny studieordning, som hedder Bachelorstudieordningen i odontologi 2022.

Du kan finde din studieordning her.

Hvad betyder det for dig?

Hvis du følger studieplanen og tager alle kurser på hvert semester, så betyder det ikke noget for dig.

Hvad nu hvis jeg dumper en eksamen?

Hvis du skulle dumpe en eksamen, så bliver der samlet udbudt tre prøvemuligheder i hvert fag på 2014 ordningen. Her skal du være opmærksom på, at du ikke udskyder at tage en reeksamen i for langt tid, og dermed mister muligheden for at bestå det pågældende kursus på 2014 ordningen.

Hvis du mister muligheden for at tage en prøve inden for det sidste udbud på 2014 ordningen, bliver du overflyttet til ny studieordning.

Du kan på denne side se, hvornår de sidste prøver udbydes på 2014 studieordningen.

Hvis du kommer i tvivl om, hvordan du  bedst planlægger dit studieforløb, så tag kontakt til Studievejledningen på Health.

Sidste udbud af undervisning og eksamener

Af skemaet nedenfor kan du se:

  • Hvornår kurser udbydes for sidste gang på 2014 studieordningen.
  • Hvornår de sidste eksamener ligger i de kurser, der afsluttes med en eksamen (oftest i form af en skriftlig tilsynseksamen).
  • Om der er løbende prøveelementer i et kursus, og hvor du skal finde oplysninger om prøveform og sidste udbud af de løbende prøveelementer. 

Hvad er løbende prøveelementer?
Mange af uddannelsens kurser har løbende prøveelementer, der knytter sig til undervisningsforløbet, og som skal bestås/godkendes undervejs i et kursus:

  • Det er i form af indstillingsbetingelser, som er elementer undervejs i kurset, der skal godkendes, inden du kan indstille dig til den afsluttende eksamen. Det kan fx være krav om bestået laboratoriekursus.
  • Det er i kurser med prøveformen "undervisningsdeltagelse". Disse kurser har specifikke krav for, hvad der skal opfyldes undervejs i kurset for at du samlet set består kurset. Oftest omtales disse løbende prøveelementer som kursusattester eller krav om aktiv tilfredsstillende deltagelse (ATD).

Dumper du et kursus, fordi du mangler at få godkendt et løbende prøveelement, har du brugt et prøveforsøg. Der er ved udfasning af 2014 studieordningen fastlagt alternative måder, du kan få de løbende prøveelementer godkendt på i forlængelse af sidste udbud af kurserne. I skemaet nedenfor er det for hvert kursus angivet, hvis der er løbende prøveelementer, og der henvises til denne oversigt for at se prøveform og tidspunkt for udbud af reeksamen i de løbende prøveelementer.   

Sem. Kursus Sidste udbud
undervisning
Sidste udbud
eksamen*
Reeksamen
løbende prøveelementer
1. Prækliniske Fag 1 Efterår 2021 August 2022 Se oversigten
1. Odontologisk Materialelære Efterår 2021 August 2022 Se oversigten
1. Makroskopisk Anatomi Efterår 2021 August 2022
2. Prækliniske Fag 2 Forår 2022 Januar/Februar 2023 Se oversigten
2. Tandmorfologi Forår 2022 Januar/Februar 2023 Se oversigten
2. Odontologisk Kemi og Biokemi I Forår 2022 Januar/Februar 2023
2. Almen Histologi Forår 2022 Januar/Februar 2023 Se oversigten
3. Prækliniske Fag 3 Efterår 2022 Se oversigten Se oversigten
3. Genetik Efterår 2022 August 2023
3. Oral Histologi Efterår 2022 August 2023 Se oversigten
3. Studium Generale Efterår 2022 August 2023
3. Almen Fysiologi I Efterår 2022 August 2023
3. Odontologisk Kemi og Biokemi II Efterår 2022 August 2023
4. Prækliniske Fag 4 Forår 2023 Se oversigten Se oversigten
4. Mikrobiologi og Immunologi Forår 2023 August 2023
2. og 3. prøvemulighed**
Se oversigten
4. Patologisk Anatomi Forår 2023 August 2023
2. og 3. prøvemulighed**
4. Anatomitillægsmodul i Protetik Forår 2023

August 2023
2. og 3. prøvemulighed**

4. Almen Fysiologi II Forår 2023 August 2023
2. og 3. prøvemulighed**
5. Kliniske Fag FK 5 Efterår 2023 Se oversigten Se oversigten
5. Farmakologi Efterår 2023 August 2024
5. Epidemiologi og Biostatistik Efterår 2023 August 2024
5. Bedøvelse og Hjertelungeredning Efterår 2023 August 2024 Se oversigten
5. Valgfag Efterår 2023 August 2024
6. Kliniske Fag FK 6 Forår 2024 Se oversigten Se oversigten
6. Kliniske Fag Kir. 6 Forår 2024 Januar/Februar
2025
6. Bachelorprojekt Forår 2024 Januar/Februar
2025
6. Oral Radiologi Forår 2024 Januar/Februar
2025
Se oversigten
6. Anatomitillægsmodul i Kirurgi Forår 2024 Januar/Februar
2025
* Sidste udbud af eksamen placeres så vidt muligt i reeksamensperioden.
** Der udbydes to eksamener i august 2023 pga. progressionskravet frem mod Kliniske Fag FK 5.
 

Hvis du bliver forsinket

Hvis du et semester er nødt til at tilmelde dig færre kurser, end hvad studieplanen anbefaler, eller du har brug for en dispensation til at blive afmeldt et kursus, da mister du muligheden for at færdiggøre din uddannelse på 2014 studieordningen.

Det skyldes, at kurserne på 2014 ordningen ikke bliver udbudt på et senere tidspunkt.

Du mister dog ikke muligheden for at blive bachelor i odontologi, men du vil blive overflyttet til den nye studieordning.

Det anbefales, at du tager kontakt til Studievejledningen på Health for at få vejledning omkring dit videre studieforløb.

Hvis du skal overflyttes til ny studieordning

Hvis du skal overflyttes til 2022 studieordningen, da vil der blive set på, hvilke kurser du allerede har bestået på 2014 ordningen, og om de giver merit til 2022 studieordningen.

Hvilken betydning får det for mig? 

Den nye studieordningen har en anderledes opbygning og sammensætter nogle af fagområderne i nye kurser. Uddannelsen har også kliniske kurser tidligere på uddannelsen, og der vil derfor være kurser på den nye ordning, som der ikke kan gives merit til. Hvad det betyder for dig afhænger derfor af, hvilke kurser du har bestået på 2014 ordningen inden overflytning. 

Studienævnet for odontologi har taget stilling til, hvilke kurser på 2014 ordningen, der giver merit til 2022 studieordningen. Du kan se meritoversigten her på siden.

Hvis overflytningen til ny studieordning medfører tab af ECTS og er årsag til, at du bliver forsinket, så vil studienævnet tage stilling, om du kan kompenseres i form af udvidelse af din maksimale studietid. 

Hvis du overflyttes til 2022 studieordningen, og du endnu ikke har bestået Anatomi og/eller Mikrobiologi og Immunologi, men aflagt prøveforsøg i kurserne, så overflyttes dine brugte prøveforsøg til 2022 studieordningen.

Meritskema fra 2014- til 2022-bachelorstudieordningen

Semester Kurser på bachelorstudieordningen i odontologi 2022 Kurser, studerende skal have bestået på 2014 bachelorstudieordningen, for at få merit til kurser på 2022 studieordningen. 
1.Præklinisk Kursus 5 ECTS    

Odontologisk Materialelære (5 ECTS) og Prækliniske Fag 1 (5 ECTS) 

1.Anatomi 15 ECTS    

Makroskopisk Anatomi (20 ECTS)

1.Odontologisk Kemi og Genetik
10 ECTS    
Odontologisk Kemi og Biokemi 1 (10 ECTS), Odontologisk Kemi og Biokemi 2 (5 ECTS), Genetik (5 ECTS)    
2.Almen Klinik 10 ECTS    Prækliniske Fag 1 (5 ECTS) og 2 (5 ECTS) og Tandmorfologi (10 ECTS)     
2.Almen og Oral Histologi 10 ECTS    Almen Histologi (5 ECTS), Oral Histologi (5 ECTS)    
2.Biokemi, Kost og Ernæring
10 ECTS    

Odontologisk Kemi og Biokemi 1 (10 ECTS), Odontologisk Kemi og Biokemi 2 (5 ECTS)

3.Grundlæggende Diagnostik og Sygdomskontrol I 15 ECTS    

Kliniske fag FK5 (10 ECTS), Studium Generale (5 ECTS), Prækliniske fag 4 (5 ECTS), Oral Radiologi (5 ECTS). 

3.Mikrobiologi og Immunologi 10 ECTS    Mikrobiologi og Immunologi (10 ECTS)    
3.Celle- og Basal Fysiologi 5 ECTS    

Almen Fysiologi fra 3. og 4. semester (2 x 5 ECTS)

4.Organ- og Oral Fysiologi 10 ECTS    

Almen Fysiologi fra 3. og 4. semester (2 x 5 ECTS)

4. Grundlæggende Diagnostik og Sygdomskontrol II 10 ECTS    Ingen    
4.Præklinisk Funktion og Rehabilitering 10 ECTS    

Prækliniske fag 4 (5 ECTS), Kliniske fag FK5 (10 ECTS)

5.     Basal Oral Rehabilitering I 15 ECTS    Kliniske Fag FK 5 (10 ECTS), Bedøvelse og Hjerte-lungeredning (5 ECTS)                   
5.Valgfag 5 ECTS    Valgfag (5 ECTS)    
5.Farmakologi og Patologi 10 ECTS    Patologisk Anatomi (5 ECTS), Farmakologi (5 ECTS)    
6.Basal Oral Rehabilitering II 15 ECTS    Ingen
6.Generel og Basal Oral Medicin 5 ECTS    Ingen
6. Bachelorprojekt (10 ECTS)

Ingen