Studienævn

Studienævnets opgaver

Studienævnet er det organ, der sammen med studielederen og studieadministrationen tilrettelægger forhold vedrørende undervisning og eksamen på din uddannelse. Det er blandt andet studienævnet, der behandler ansøgninger om dispensation, merit, forhåndsgodkendelse eller undtagelser fra din studieordning.

Det er også studienævnet, der laver forslag og ændringer i studieordningen, sikrer udviklingen af din undervisning og følger op på undervisningsevalueringer. Derudover er studienævnet med til at udforme strategier for undervisning, studiemiljø, kvalitet, undervisningsevaluering og fagudvikling på uddannelsen.

Pladserne i studienævnet er ligeligt fordelt imellem repræsentanter for det videnskabelige personale og for de studerende - så det er også her, du kan få indflydelse på din uddannelse.

Studienævnet for de Sundhedsvidenskabelige kandidatuddannelser

Studienævnet består af:

VIP-repræsentanter

NavnTitelInstitut
Kirsten Beedholm 
(Formand)
StudielederFolkesundhed - Sygepleje
Annelise NorlykUddannelsesleder for Kandidatuddannelsen i Sygeplejevidenskab
og Masteruddannelsen i Klinisk sygepleje 
Folkesundhed - Sygepleje
Christina Catherine DahmUddannelsesleder for Den sundhedsfaglige kandidatuddannelseFolkesundhed - Epidemiologi
Jesper HjortdalUddannelsesleder for 
Kandidatuddannelsen i 
Optometri og Synsvidenskab
Klinisk Medicin - Øjenafdelingen, NBG
Niels Trolle Andersen LektorFolkesundhed - Biostatistik

Studenterrepræsentanter

NavnUddannelseCampus
Sandra Ileby Rokkedrejer   (Næstformand)  Den Sundhedsfaglige KandidatuddannelseAarhus
Christian Haurdahl Jentz  Den Sundhedsfaglige KandidatuddannelseAarhus
Camilla Rahbek Lysholm Bruun  Kandidatuddannelsen i SygeplejevidenskabEmdrup

VIP-suppleanter

NavnTitelInstitut
Thomas MariboKlinisk LektorFolkesundhed


Studenter-suppleanter

Navn

Uddannelse

Anne Thomasen

 Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse


Studenter-observatører

Navn

Uddannelse

Kasper Linding Dyrehauge

 Kandidatuddannelsen i optometri og synsvidenskab

Johanne Søborg HartmanKandidatuddannelsen i sygepleje (Emdrup)

Dagsordener og referater 2017

20. december


24. november


27. oktober


29. september


16. august


 30. juni


9. juni


10. maj


21. april


10. marts


10. februar


25. januar

25. januar

Dagsordener og referater 2015

7. december


27. oktober


22. september


25. august


23. juni


19. maj


28. april


11. marts


18. februar


30. januar (konstituerende)