1. semester

Retningslinjer ved udlandsrejser

For at undgå unødig smitterisikoen af COVID-19 har Region Midtjylland den 11. juni 2020 udarbejdet en retningslinje for medarbejdernes rejser til udlandet i 2020, der bl.a. indebærer at man skal i 14 dages karantæne efter udrejse til et risikoområde.

Dette gælder også for elever og studerende, der er eller skal i klinikophold/praktik i Region Midtjylland. 

Retningslinjen følger myndighedernes anbefalinger og er udarbejdet for at sikre et godt arbejdsmiljø og understøtte sikkerhed for både medarbejdere, patienter, borgere, klienter, pårørende, uddannelsessøgende i praktik og andre samarbejdspartnere.

Du kan læse mere om retningslinjen via dette link til Region Midtjyllands hjemmeside.

Siden bliver løbende opdateret i takt med myndighedernes ændrede retningslinjer så følg løbende med.

Undervisning efterår 2020

Du kan finde kursusplanerne for 1. semester via Blackboard.

Information om litteratur og detaljerede kursus-/læseplaner vil blive offentliggjort af din underviser i løbet af august måned via Blackboard. Du vil blive tilmeldt e-læringsportalen Blackboard automatisk. Log ind med WAYF.  

Holdene bliver dannet midt i august og sammensat tilfældigt - og du vil være på det samme hold på begge metodekurser. Det vil desværre ikke være muligt at ønske hold.

Du kan finde informationer om de fag, du skal have på 1.semester i Kursuskataloget.

Eksamen vinter 2020-21

Ordinær eksamen

Her finder du ENDELIG version af 1. semester eksamensplan, Vinteren 2020-21:

Se venligst eksamensplan B

Vær opmærksom på, at den omfatter de 3 sundhedsvidenskabelige kandidatuddannelser og bemærk, at du samtidig via Digital Eksamen kan finde alle dine eksaminer fra primo november.

Se vejledning for digital eksamen. 

Du kan finde yderligere information om din eksamen (prøveform med mere) under de forskellige fag i Kursuskataloget og i studieordningen. Vær opmærksom på, hvilken studieordning du er indskrevet på.

Har du spørgsmål omkring eksamen, kan du sende en mail til: ka.health.udd@au.dk

Vær venligst opmærksom på, at dine karakterer kan blive offentliggjort løbende helt frem til den udmeldte deadline for offentliggørelse. Denne deadline finder du via Digital Eksamen. Først efter denne deadline vil det være muligt at tilmelde sig evt. re-eksamen via mitstudie.au.dk.

Reeksamen

Se under Generelt om eksamen.

Er du i tvivl om det videre forløb, så anbefaler vi, at du tager kontakt til studievejledningen på ka.health.udd@au.dk. Se yderligere information under Undervisning og eksamen.