3. semester

Undervisning på Optometri og synsvidenskab

  • I ugerne op til semesterstart vil du kunne finde de detaljerede kursusplaner samt information om litteratur via  Brightspace. Du vil blive tilmeldt Brightspace automatisk.
  • Information fra underviserne finder du ligeledes på  Brightspace


Du kan finde informationer om de fag, du skal have på 3.semester i Kursuskataloget.

Vær opmærksom på, at valgfag er beskrevet i en bjælke for sig selv.  

Særligt om valgfag

På 3.semester skal du følge valgfagskurser svarende til 10 ECTS. 
Du kan vælge valgfag, der er udbudt af Health og rettet mod kandidatuddannelser for sundhedsfaglige professionsbachelorer, eller valgfag på eksisterende fag på andre uddannelser. Du kan læse mere i din studieordning. Vær opmærksom på, hvilken studieordning du er indskrevet på. 

Se mere info i Kursuskataloget. 

Læs mere på valgfagssiden her på portalen.

Eksamen vinter 2021-22

Du finder eksamensplanerne for vinteren 21/22 her. 

Vær opmærksom på, at den omfatter de 3 sundhedsvidenskabelige kandidatuddannelser og bemærk venligst, at du via Digital Eksamen finder din individuelle eksamensplan fra primo november.

Reeksamen

Se under Generelt om eksamen.

Er du i tvivl om det videre forløb, så anbefaler vi, at du tager kontakt til studievejledningen på ka.health.udd@au.dk. Se yderligere information under Undervisning og eksamen.