Lokalebooking (roombooking.au.dk)

Booking af lokaler


Lokalebookingen tilgår du via: https://roombooking.au.dk/

Rammer for lokalebookinger for studerende på AU

Antal dage: Der kan bookes 3 dage frem

Varighed:  En booking må max vare 3 timer

Timer per dag: Studerende må max booke 6 timer per dag
Antal bookinger om ugen: Studerende må max booke 12 timer om ugen
Tidsramme: Alle dage 08:00-22:00

Vejledninger

Login

Gå til https://roombooking.au.dk/

Log ind med dit Microsoft-login  (AUID-brugernavn, AUxxxxxx@uni.au.dk, og password).    

Opret booking

 1. Sørg for at have valgt Timeframe 'all year'.

   
 2. Vælg ’Bookings’ i øverste menu.     

   
 3. Vælg ’New’ i nederste højre hjørne for at oprette en ny lokalebooking.

   
 4. Dato:
  Klik på ’Date picker’-knappen i øverste venstre hjørne af ’New Room Booking’-vinduet. Vælg efterfølgende den ønskede dato.

   
 5. Titel: Navngiv bookingen med en sigende titel i feltet ’Description’.

   
 6. Tidspunkt: Udfyld start- og sluttidspunkt i ’Start time’ og ’End time’. 

   
 7. Find ledigt lokale: 
  Udsøg lokale som passer til den ønskede lokalestørrelse ved at søge på ’Capacity min’ og ’Capacity max’. Herefter vises lokaler i skemabilledet, som passer til størrelsesparametrene.


  Eller:

  Indsæt bygningsnummeret i ’Filter by Buildings’. Herefter vises kun lokaler i den ønskede bygning i skemabilledet.


  I skemabilledet vises et optaget tidsrum som en orange markering. Ledige tidsrum er hvide. Det tidsrum, som du har valgt i ’Start time’ og ’End time’, kan ses som en blå gennemgående markering. 

     
 8. Vælg ledigt lokale: 
  Klik på et ledigt tidsrum i ledigt lokale i skemabilledet (ren blå markering). Vær opmærksom på at vælge den øverste firkant i den blå markering. Ellers vælger du et nyt starttidspunkt.

  Dit lokalevalg vises som en lysere orange markering i skemabilledet

  Eller:

  Indsæt bygnings- og lokalenummer på det ledige lokale i ’Rooms’. Dit valg vises som beskrevet ovenfor i skemabilledet.  

   
 9. Booking type: Vælg ’Booking’ i ’Booking Type’.

   
 10. Studerende: Vælg dig selv i ‘Students attending’. 

   
 11. Institut: Vælg dit institut i ’Department’.     

   
 12. Gem: Klik på ’Submit’ for at gemme. Har du ved en fejl valgt et lokale, som er optaget, får du en pop up-besked herom.
    

Rediger booking

 1. Rediger en booking ved at klikke på den i ’Room bookings’-tabellen og klikke på ’Edit’ i nederste højre hjørne.


 2. Lav de nødvendige ændringer til din booking og gem på ’Submit.    

Slet booking

 1. Klik på den booking som skal slettes i ’Room bookings’-tabellen og klik på ’Delete’ i nederste højre hjørne.     

Spørgsmål og hjælp

 Har du spørgsmål eller brug for hjælp til lokalebooking kan du kontakte:  

BSS: studentservices.bss@au.dk

Health: lokaler.health@au.dk

Arts: studiecenter.arts@au.dk 

Nat-Tech: undervisning.nat-tech@au.dk