Studiestart - Politik og Økonomi

Velkommen til Aarhus BSS
Politik og Økonomi

Velkommen til
Aarhus BSS

Politik og Økonomi


Velkommen til dit nye studie på Politik og Økonomi

Det første du skal gøre som ny studerende, efter du har modtaget dit optagelsesbrev, er at bekræfte din studieplads!
Her på siden finder du al relevant information i forbindelse med din studiestart og rusuge. Hold dig orienteret på denne side helt frem mod studiestart, da der kan ske ændringer i mødetid og program mv. Følg også med på facebook, hvor dine russekretærer løbende opdaterer og sender info ud til dig som kommende studerende på PolØk.

Corona
Der er ikke krav om at fremvise coronapas på Aarhus Universitet. Men vi opfordrer alle til at have gyldigt coronapas op til studiestart og til løbende at blive testet under studiestartsaktiviteterne. Dette er for bedst muligt at passe på hinanden og skabe en god og tryg studiestart.

Vi glæder os til at byde dig velkommen!

Kontakt

Få en virtuel intro

Allerede før studiestarten, kan du påbegynde AU's online introduktion til studiestarten, og få svar på nogle ting som er rare at vide inden du starter.

Forløbet hedder Study@AU og består af 4 moduler, som giver dig indblik i din uddannelse, universitetet, relevante IT-platforme og de fællesskaber, du kan blive en del af på Aarhus Universitet. Du kan tilgå introduktionsforløbet via Brightspace fra midten af august.

Velkommen til Aarhus BSS, Aarhus Universitet

Velkomsthilsen fra Dekanen

Velkommen til Aarhus BSS  Aarhus Universitets fakultet med fokus på business and social science.

Dekan på Aarhus BSS, Thomas Pallesen, byder dig velkommen som studerende ved Aarhus BSS, Aarhus Universitet.

Læs mere

Vi glæder os til at byde jer velkommen til Aarhus BSS (School of Business and Social Sciences).

Aarhus BSS er ét af Aarhus Universitets fem fakulteter. Fakultetet samler de kernefaglige forskningsområder inden for erhverv og samfundsvidenskab og huser discipliner som f.eks. økonomi, erhvervsøkonomi, business technology, jura, statskundskab og psykologi.

Vores uddannelser er placeret blandt de absolut bedste ifølge de mest anerkendte internationale ranglister. Denne position kræver, at vi har høje standarder i vores forskning og undervisning, og at vi uddanner dygtige kandidater med stærke kompetencer til at varetage en bred vifte af funktioner på de nationale og globale arbejdsmarkeder. Vi lægger stor vægt på, at rammerne for vores uddannelser er et levende og inspirerende studiemiljø, og det gælder både i forhold til det sociale liv og det faglige udbytte af uddannelserne.

Vi glæder os over at kunne byde velkommen til vores studerende på campus, og vi vil gøre vores bedste for at give jer en god start på studielivet, samtidigt med, at det foregår under de rammer vi nu engang har. Et godt studieliv handler ikke kun om uddannelsens faglige indhold, men også om de menneskelige relationer og sociale oplevelser, der følger med. Vi kender endnu ikke rammerne for efterårssemesteret, men der er blandt andet grundet vaccinationsprogrammet grund til optimisme.

Som studerende på Aarhus BSS kan I drage nytte af de mange muligheder, der følger med det at være en del af et stort, internationalt orienteret fakultet med mange forskningsområder.

I bliver en del af et internationalt miljø og undervist af forskere, der hører til blandt de førende i verden inden for deres specifikke forskningsfelt. Derudover ser vi det som en af vores fornemste opgaver at pleje vores relationer til omverdenen, ikke mindst til virksomheder og organisationer i lokalområdet, så vi kan skabe gode muligheder for jer som studerende. Det er til gavn for jer, hvad enten I ønsker et praktikforløb eller på anden vis at komme i tættere kontakt med en kommende arbejdsgiver.

Jeg ønsker jer held og lykke i fremtiden, jeg er meget glad for, I har valgt at studere på Aarhus BSS, og jeg er overbevist om, at det vil ruste jer godt til fremtiden.

Med venlig hilsen
Thomas Pallesen, Dekan, Aarhus BSS

Studielederens velkomst

Studieleder Peter Bjerre Mortensen byder dig velkommen på dit nye studie på Politik og Økonomi og fortæller dig lidt om, hvad du især kan se frem til på denne uddannelse.


Læs mere

Det er med stor glæde, at jeg kan byde dig velkommen til bacheloruddannelsen i Politik og Økonomi.

På det faglige plan er Politik og Økonomi en meget krævende uddannelse, fordi den kombinerer to fagligheder – statskundskab og økonomi. Du skal altså lære at mestre teori og metoder fra begge discipliner. På den måde får du et stærkt fundament for at være med til at præge udviklingen af fremtidens samfund.

På det personlige plan vil du få muligheden for at blive en del af et nyt fællesskab. Politik og Økonomi er stadig en ’ung’ uddannelse – du begynder på den 8. årgang – og du vil derfor komme til at kende de fleste af de studerende på uddannelsen, inkl. studerende på andre årgange. Studiemiljøet på uddannelsen er meget aktivt, og du vil få rig lejlighed til at engagere dig i både faglige og sociale foreninger og på den måde blive en del af ’PolØk-familien’.

Med dit nye liv som studerende på Politik og Økonomi følger mange spændende, nye muligheder. Men de nye faglige og sociale sammenhænge vil også kræve tilvænning, og de fleste oplever, at fagene stiller store krav. Den frustration, der kan følge med, er fuldt forståelig – ja, faktisk er det en del af læringsprocessen. Al erfaring siger dog, at det hele er lidt lettere at komme igennem, hvis man har et godt socialt fundament. Derfor er jeg glad for, at du over de næste sider bl.a. kan læse om det fantastiske program for rusugen, som vores dedikerede team af tutorer har sat sammen. Det er en rigtig god ide at være med til rusarrangementet!

Med venlig hilsen
Peter Bjerre Mortensen,
Professor, Studieleder for Politik og Økonomi

Russekretærernes velkomst

Hjerteligt velkommen til dig, vores nye medstuderende i Politik og Økonomi. Studielivet står for døren, og vi glæder os til at præsentere dig for det unikke studieliv, vi har på Politik og Økonomi.


Læs mere

Kære nye studerende - vi har glædet os utrolig meget til at byde jer velkommen på Aarhus Universitet og ikke mindst på Politik og Økonomi. Her kommer I til at blive en del af et nyt studie med et utroligt stærkt sammenhold blandt de studerende på tværs af både hold og årgange.

Vi har, sammen med jeres 18 tutorer, brugt de sidste mange måneder på at forberede en spændende RUSuge med sjove og inspirerende aktiviteter, som vi håber på, I vil deltage i. Her vil I blive mødt af et program bestående af såvel faglige som sociale arrangementer. Disse har til formål at introducere jer til studielivet – herunder studievaner, læsegruppearbejde, forelæsninger, foreningslivet, fester, hyggestunder og meget mere.

Vi opfordrer alle til at møde op til RUSugen med et åbent sind, så I er klar til at få fede oplevelser og venner for livet. RUSugen rummer alle, og alle deltager på sine egne præmisser. Husk at følge med i Facebook-gruppen ”Politik og Økonomi RUS 2021” samt på Instagram-kontoen, ”POERUS2021”, hvor vi løbende vil give jer de nyeste opdateringer for RUSugen.

Hvis I har spørgsmål til RUSugen eller generelt til studielivet på Politik og Økonomi, så er I altid velkomne til at skrive til os på mail: poerus@au.dk.

Vi ses søndag d. 22. august 2021 kl. 9.00 ved Institut for Statskundskab i Universitetsparken, Bartholins Allé 7, 8000 Aarhus C.

Kend os på de røde t-shirts!

De bedste hilsner fra dine RUSsekretærer
Jeppe, 23 år, 7. semester PolØk,
og Amalie, 24 år, 7. semester PolØk

Alt om din rusuge og studiestart

Program for rusugen

Studiestarten indledes af en rusuge, hvor du får mulighed for at lære dine nye medstuderende at kende. Din rusuge starter søndag den 22. august 2021 kl. 09.00. Vi opfordrer alle til at deltage i rusugen, da det er en fantstisk måde at møde alle dine nye medstuderende på.

Se hele programmet

OBS: På Aarhus BSS og Aarhus Universitet er der en alkoholpolitik i forbindelse med alle former for rusaktiviteter for at sikre, at studiestarten foregår ansvarligt. Læs alkoholpolitikken her.

Husk at tjekke under punktet "Rusugens aktiviteter", hvad I skal have med de forskellige dage.

Søndag:

09.00 Vi mødes foran bygning 1333, A1 Bartholins Allé 7
09.30 Præsentation på holdet Lokale 1325-220
10.30 Besøg af boghandlen, Politologisk Bogformidling Lokale 1325-220
11.00 Rundvisning på Institut for Statskundskab
12.00 Frokost Matematisk Kantine
12.30 Aktivitetsdag Udendørs ved Matematisk kantine
16.00 Hjem
18.00 Tour de forening-fest Fuglesangs Allé 4 - Fuglesangssalen

Mandag:

09.30 Morgenmad hos en tutor Privat hos en tutor
11.00 Rundvisning på Institut for Økonomi Fuglesangs Allé 4
11.30 Introduktion til økonomi Fuglesangs Allé 4 - Store sal (R)
12.30 Oplæg fra færdiguddannede poløk´ere Store sal (R)
13.30 Frokost Store sal (R)
14.00 Case Challenge Store sal (R)
17.30 Hyggelig underholdning og aftensmad (alkoholfri) Store sal (R)

Tirsdag:

09.00 Morgenmad på Institut for Statskundskab Bartholins Allé - Forhistorisk Kantine
09.30 Planlægning af RUS-temafest Forhistorisk Kantine
10.30 Cykelskattejagt Rundt i Aarhus
14.30 Introduktion til Statskundskab Bartholins Allé - lokale A1
15.30 Hjem
17.00 Forfest med aftensmad Bartholins Allé - Universitetsparken
20.00 RUS-café - fest Bartholins Allé - Aarhus BSS Kantine

Onsdag:

10.00 Morgenmad på Institut for Økonomi Fuglesangs Allé 4 - S-bygningen, lokale 313A -og B
10.30 Introduktion til studielivet 313 A -og B
13.00 Frokost
13.30 Bustransport til hyttetur
15.00 Aktiviteter ved ankomst til hytten Hytten
18.30 Aftensmad Hytten
20.00 RUS-temafest Hytten

Torsdag:

09.30 Morgenmad Hytten
10.30 Adventure Race og frokost Hytten
18.00 Aftensmad Hytten
19.00 Hyggelig underholdning (alkoholfri) Hytten

Fredag:

09.30 Morgenmad Hytten
10.30 Valg i Arden og frokost Hytten
15.00 Snak med tutor om læsevaner og læsegrupper Hytten
16.00 Aftensmad og time-temafest Hytten

Lørdag:

09.00 Morgenmad og pakning Hytten
10.00 Rengøring af hytte Hytten
12.00 Frokost Hytten
14.00 Transport hjem

Find vej første dag

Den første dag mødes vi ved bygning 1333 på Bartholins Allé 7.

Vi står klar til at tage imod dig!

Kend os på de røde t-shirts!

Se kort

Mød dine tutorer

Dine russekretærer og tutorer har ansvaret for din rusuge og fører dig igennem hele ugens program. Vi er studerende på din egen studieretning og kan hjælpe dig med de mange forskellige spørgsmål, du kan have omkring studiet og studiestarten.

Se hele tutor-teamet her

RUSugens aktiviteter

Aktivitetsdag (søndag)
Aktivitetsdagen - et episk og stemningsfyldt indslag for dig og dine nye holdkammerater. På tværs af holdene skal I kæmpe i diverse sjove lege og konkurrencer. 

 • Medbring:
  - Sportstøj (herunder en hvid t-shirt, som må males på)
  - Sko, som gerne må blive beskidte.

________

Case Challenge (mandag)
I rusugens Case Challenge bliver I inddelt i hold, hvor I sammen skal løse en case, der er i tråd med nogle af de fag, I vil møde på jeres første semester. For at ruste jer bedre til løsningen af denne case har vi inviteret en medarbejder fra Finansministeriet, der kommer og fortæller om gode metoder hertil. Inden case-opgaven vil I høre oplæg fra to forelæsere fra hhv. Institut for Økonomi og Institut for Statskundskab. 

________

Cykelskattejagt (tirsdag)
Til cykelskattejagten skal I ud og prøve kræfter med Aarhus’ stejle veje og krøllede lokationer. Vi sender jer afsted i hold på en hyggelig cykeltur, hvor I vil få mulighed for at blive mere bekendt med jeres nye studieby.

 • Medbring:
  - Cykel – hvis ikke du har en, kan vi godt finde en til dig
  - Cykelhjelm

________

Hyttetur (onsdag-lørdag)
Efter en god start på RUSugen i Aarhus er det endelig blevet tid til hytteturen! Fra onsdag til lørdag kører hele den nye årgang og tutorerne på forlænget weekend, som skal bruges på sjove aktiviteter, socialisering med dine nye holdkammerater og fester.
Vi har gjort vores ypperste for at planlægge en fantastisk tur spækket med sjove og underholdende arrangementer. Om aftenen vil der være tid til fest, hvor vi ligeledes har planlagt sjove aktiviteter.
Da RUSugen består af et tætpakket program, er det en god ide at klargøre pakningen til turen i god tid – allerhelst før RUSugen starter.  

 • Medbring:
  - 1-2 sæt praktisk tøj, der gerne må blive beskidt
  - Regntøj – hvis vejrguderne er imod os
  - Tøj svarende til tre overnatninger og to fester
  - Sportssko
  - Sovepose, lagen og pude
  - Et viskestykke og en karklud
  - Håndklæde
  - Toiletsager

Praktisk information

FØR RUSUGEN

 1. Forbered alt det praktiske! Oprydning, tøjvask, indkøb: RUSugen er tæt pakket med aktiviteter, så når du endelig er hjemme, vil du sætte pris på ikke at skulle tænke på andet end at slappe af.
 2. Skaf en cykel: Vores undervisning foregår både i Universitetsparken og på Campus Fuglesangs Allé, og derfor er det rart at kunne fragte sig selv frem og tilbage på jernhesten, når undervisningen kalder forskellige steder på universitetet.  
 3. Søg SU og boligstøtte: Jo tidligere du søger, jo bedre!
 4. Hent app’en ”AU Find”: Den er uundværlig, når du ikke ved, hvor du skal hen, især når du både skal være i Universitetsparken og på Fuglesangs Allé.
 5. Følg os på SoMe: Like Facebook-siden "Politik og Økonomi RUS 2021", følg Instagram-kontoen “POERUS2021” og tilføj “Poerus2021” på Snapchat: Her kan du løbende blive opdateret med praktiske, sociale og sjove oplysninger om alt det, der er værd at vide før og under RUSugen.
 6. Ryd kalenderen: RUSugen er dit første møde med dit nye studie og dine nye medstuderende. Der kommer ikke til at være meget tid til andet end RUSugen, når vi først går i gang. 
 7. Forbered tøj og de ting, du skal medbringe til ugens aktiviteter. Husk at tjekke under afsnittet ”RUSugens aktiviteter”, hvilket tøj og andre ting du bør medbringe til den pågældende dag.  
 8. Hæv gerne lidt kontanter. Der vil i løbet af ugen komme nogle egenbetalinger af forskellige størrelser, og det er derfor en god idé at hæve lidt kontanter – 500 kr. bør være rigeligt. 

___

UNDER RUSUGEN

 1. Vær åbensindet: Jo mere du giver, jo mere får du igen! Vær åben, snak med folk og vær ikke bange for at lære nye mennesker at kende – og husk, de andre er jo i samme situation som dig. 
 2. Deltag fuldt ud: Sportsdagen bliver ti gange sjovere, hvis hele holdet er klædt ud og skråler med på kampråbet. 
 3. Pres dig selv lidt, men ikke for hårdt: Selvom RUSugen er tætpakket, og det kan være fristende at sove længe et par dage, så lad være. Du går nemlig glip af både faglige og sociale aktiviteter, der alle er relevante for dit nye studieliv. Samtidig er arrangementerne i RUSugen frivillige og du vurderer selv, hvor meget du kan. Der er plads til alle. 

___

EFTER RUSUGEN

 1. Slap af og få sovet ud: Kom til undervisningen, få læst og lav holdtimeopgaverne, men sid ikke oppe til kl. 3 hver nat, fordi du mangler den sidste tekst. Det skal nok gå. 
 2. Deltag i det sociale liv: RUSugen er slut, men det er nu, at dit studieliv for alvor begynder. Hold kontakten til de mennesker, du mødte i RUSugen, og få nye venner ved fortsat at dukke op til faglige og sociale arrangementer, fredagsbarer og fester. 
 3. Brug dine tutorer: Dine tutorer vil altid være dine tutorer – også selvom RUSugen er slut! Tøv endelig ikke med spørgsmål af enhver slags – der findes ikke dumme spørgsmål. Dine tutorer vil meget gerne hygge og feste med jer, også efter RUSugen. Så husk at have dit tutor-team i tankerne, når jeres hold arrangerer julefrokost og holdfester. 
 4. Køb af pensum: Dine tutorer hjælper dig med at købe bøger til 1. semester, så fortvivl ikke, hvis du ikke kender en ældre studerende, du kan købe eller låne bøger af.

Kom godt igang på Aarhus BSS

Sådan holder du dig orienteret

Mitstudie.au.dk
Mitstudie.au.dk er din samlede indgang til studieinformation og selvbetjeningssystemer, der giver dig et personaliseret overblik over din undervisning, skema, meddelelser og arrangementer. Her får du også direkte adgang til andre platforme, for eksempel STADS og Brightspace. Du kan også bruge mitstudie.au.dk på mobil eller tablet, og du skal kun logge på én gang for at få adgang til det hele.

___

Brightspace
Brightspace er en fælles online læringsplatform for undervisere og studerende. Platformen giver blandt andet mulighed for nem adgang til gruppearbejde og giver dig mulighed for at sende og modtage beskeder. Det er her, din underviser kan informere om skemaændringer og lægge undervisningsmateriale op. Det er derfor vigtigt, at du tjekker Brightspace ofte. (Brightspace er den nye læringsplatform på Aarhus Universitet og erstatter det tidligere Blackboard).

___

Studieportalen
Studieportalen er det website, du er på nu. Du finder alle officielle informationer og procedurer via venstremenuen, blandt andet studieordninger, studievejledning, information om udveksling, eksamensplaner og -regler, alt om dit studiemiljø samt nyheder og arrangementer for dig som studerende. Vi anbefaler, at du tjekker studieportalen, hvis du søger officiel information om dit studie.

___

Din AU-mail
Alle studerende på Aarhus Universitet får en AU-mailadresse (studienummer@post.au.dk). Det er vigtigt, at du bruger denne e-mail, når du fx skriver til studievejledningen og lignende. Det er også vigtigt, at du tjekker din AU-mail, hvor Aarhus Universitet kan sende dig vigtig information.Få hjælp og vejledning på dit studie

Studievejledningen
Du er altid velkommen hos studievejledningen, når du har studiemæssige spørgsmål fx vedrørende eksamen, studieregler, orlov, barsel, studieplanlægning, dispensationer, sociale udfordringer mv. På studievejledningen har vi tavshedspligt, så alt, hvad du siger, forbliver fortroligt.


Aarhus BSS Student Services
Her kan du få hjælp og vejledning, hvis du har praktiske og administrative spørgsmål om din uddannelse. Du kan bl.a. få hjælp til karakterudskrifter, verificering af uddannelse, fag- og eksamenstilmelding, dispensationsansøgninger og meget andet.


Vejledning om studiejobs og karriereveje
Som studerende er du altid velkommen til at tage en uforpligtende snak med din job- og karrierevejleder om alt fra studiejobs til dit fremtidige arbejdsliv. Når du melder dig ind i vores alumnenetværk, modtager du også invitationer i løbet af din studietid til relevante arrangementer.


Hjælp til at tage på udvekslingsophold
I løbet af din studietid er det muligt at tage på et studieophold i udlandet. Et semester i udlandet vil uden tvivl kunne give dig en masse både på det personlige og akademiske plan. Aarhus BSS International står klar til at hjælpe og vejlede dig igennem hele processen. Du vil i løbet af dit studie blive præsenteret mere konkret for dine muligheder for udveksling.

Andre former for vejledning og rådgivning

 • Studenterpræsten tilbyder gratis, fortrolige samtaler til alle studerende om alt fra præstations- og eksamensangst, sorg, ensomhed, modløshed eller andet der gør, at du kan have brug for én at tale med.
 • Specialpædagogisk støtte (SPS) er et tilbud til studerende med en funktionsnedsættelse eller et særligt behov for støtte fx inden for læse-/skrivevanskeligheder, fysiske, psykiske eller neurologiske lidelser.

IT, boghandel og bibliotek

IT-support

Som studerende ved Aarhus BSS bliver IT en central del af dit studieliv, og du er altid velkommen til at kontakte IT-supporten. IT-supporten kan hjælpe dig med alt fra brugernavn og passwords, din webmail, adgang til det trådløse netværk via Eduroam og meget mere. Der tilbydes desuden forskellige IT-kurser, hvilket du finder mere information om på facebook.com/BssKurser.

IT-supporten findes både på Fuglesangs Allé (bygn. 2628) og på Bartholins Allé (bygn. 1322)


Boghandel

Politologisk Bogformidling
PB ligger i Universitetsparken lige overfor Aarhus BSS Kantine og er din bogpusher på Politik og Økonomi. Her kan du både få fat i pensum til dine statskundskab- og økonomifag samt få en gratis kop kaffe alle hverdage kl. 12-13.

BSS Books
BSS Books er boghandlen, som ligger på Fuglesangs Allé. Her kan du også købe bøger og andre ting såsom notesbøger, blyanter, mv. De sælger også slik til den sene forelæsning. BSS Books er placeret overfor U-bygningen på Fuglesangs Allé. 


Bibliotekerne - AU Library

På AU Library tilbyder vi dig:

 • Online og fysisk adgang til en stor mængde akademisk information og litteratur
 • Læsepladser til individuelle studier og gruppearbejdspladser
 • Undervisning og hjælp til at styrke din akademiske informationskompetence
 • Hjælp til at søge, finde, vurdere og organisere akademisk information og litteratur.

_______

De to biblioteker i Aarhus, som er tilknyttet Aarhus BSS finder du på:

Skema og beskrivelser af fag

Timeplaner
Du finder altid dine timeplaner (dit skema) her på studieportalen under menupunktet Undervisning > Timeplaner. Der kan forekomme ændringer i timeplanerne, og derfor er det vigtigt løbende at tjekke dine timeplaner.

Fagbeskrivelser
Konkrete beskrivelser af alle de forskellige fag finder du i kursuskataloget under Undervisning > Kursuskatalog. Her kan du også få et overblik over pensum i de forskellige fag.

Forstå Aarhus BSS, Aarhus Universitet

________

 

Aarhus BSS er ét af de fem fakulteter på Aarhus Universitet og samler de samfundsvidenskabelige og erhvervsøkonomiske discipliner. Fakultetets officielle navn er School of Business and Social Sciences, men i daglig tale bruges Aarhus BSS.

Aarhus BSS huser 6 institutter, som er Institut for Økonomi, Institut for Statskundskab, Institut for Virksomhedsledelse, Psykologisk Institut, Juridisk Institut og Institut for Forretningsudvikling og Teknologi.

Det er Institut for Statskundskab og Institut for Økonomi, som står for uddannelsen i Politik og Økonomi.

Code of Conduct

Code of Conduct for studerende ved Aarhus BSS beskriver de grundlæggende værdier og forventninger til de studerendes adfærd, når de færdes på universitetets arealer eller optræder som repræsentanter for Aarhus Universitet. Alle studerende forventes at respektere og leve op til de adfærdsmæssige værdier inden for læring, samvær og i forhold til omverdenen.

Kort og godt om dit nye studie

Undervisningsformer

Forelæsning
En af undervisningsformerne, der præger Politik og Økonomi, er naturligvis forelæsninger. Her sidder du med din årgang og undervises af en forelæser. Der er således tale om ren envejskommunikation, så vent med spørgsmål til pausen. Forelæseren forbereder som regel et slideshow, som du kan hente på Brightspace. Således kan du skrive noter direkte ind i forelæserens slides, kopiere dem ind i OneNote (eller andre noteprogrammer) eller følge med i dem på din egen skærm.

__________

Læsegruppearbejde
Efter forelæsning mødes du med din læsegruppe, hvor I samarbejder om et opgavesæt. Opgavesættet indeholder en række spørgsmål eller opgaver, der knytter sig til ugens pensum. Det vil også være opgavesættet, der er omdrejningspunktet for holdtimen i det pågældende fag. Vi sørger for at arrangere læsegrupper det første semester. Læsegruppen er der, hvor man for alvor får tingene ind under huden, da opgavesættet giver mulighed for at bruge ugens undervisning i praksis. I Matematiske og Statistiske Principper vil der være studiecafe, hvor det er muligt at stille spørgsmål til opgavesættet.

__________

Holdtimer
På holdtimen vil holdets instruktor – som er en ældre studerende, ansat til at undervise – gennemgå opgavesættet sammen med dig. Holdtimen er klasseundervisning, som du kender det med rig mulighed for at stille spørgsmål til ugens pensum, forelæsning eller opgavesættet. Det er stedet, hvor der ikke findes dumme spørgsmål – med komplekst pensum er det de færreste, der forstår alle aspekter af det. Holdtimerne styres af instruktoren, men det meste af tiden står du og dine klassekammerater for at holde oplæg og fremlægge opgaver, som I har forberedt i læsegruppen.

Dine fag på første semester

Politologisk introduktionskursus

Velkommen til Politologisk introduktionskursus.

Vi giver i faget en grundlæggende introduktion til statskundskaben og dens mange aspekter. Derved får I en bred indføring i studiet af politik og de politiske processer, hvor I undervises af eksperter i hver sin fagdisciplin.

I får dermed en smagsprøve på de mange forskellige fagdiscipliner, som I kommer til at møde i jeres andre statskundskabsfag. I løbet af de næste måneder vil I erhverve jer et grundlæggende kendskab til det danske politiske system og blive i stand til at gennemskue, forstå og analysere ting, som I ikke troede var muligt.

Faget vil på afgørende vis rykke jeres viden om - og forståelse for politik, ligesom I kommer til at lære at arbejde selvstændigt og kommunikere jeres analyser til andre. Det kan kun blive godt, og I har al mulig grund til at glæde jer.
Økonomisk principper

Økonomiske principper er et introduktionsfag til mikro- og makroøkonomi.

Kurset starter i mikroøkonomi-delen med at se på nogle helt grundlæggende forhold knyttet til, hvad mikroøkonomi er. Vi tager udgangspunkt i at forstå̊ nogle grundlæggende begreber og sammenhænge knyttet til, hvorledes markedsmekanismen fungerer. Den første del vil opbygge, hvad man kunne kalde basismodellen; nemlig en verden med fuldkommen konkurrence.

Halvt inde i semesteret starter makroøkonomi op med en gennemgang af, hvad man kunne kalde makroøkonomiske nøglevariable (BNP, arbejdsløshed, prisniveau og inflation). Vi vil gennemgå̊, hvordan disse måles, og hvilke faldgrupper der er, når man bruger dem. Derefter vil vi prøve at gå dybere ned i makroøkonomisk teori ved at introducere nye emner og modeller, der kan beskrive udvikling under visse antagelser. 


Matematiske og statistiske principper

Faget er en introduktion til matematik og statistik.

Mange af de problemer, som man kommer til at møde som PolØk’er, kan man helt naturligt formulere ved hjælp af matematiske metoder. Således er matematik et vigtigt værktøj i analysen af fundamentale problemer i økonomi.

Formålet med dette kursus er at tilvejebringe de matematiske færdigheder, som er nødvendige for at analysere afhængigheder og deres betydning for allokering af økonomiske ressourcer.

I statistik arbejder man bl.a. med stikprøver udtaget fra en population. Det kan være en stikprøve af, hvilke partier danskerne vil stemme på til næste Folketingsvalg. Da det enten kan være en kostbar eller umulig opgave at spørge alle danske vælgere, udtager man i stedet en stikprøve og spørger, hver enkelt af de udvalgte, hvem han/hun vil stemme på. Herfra lærer du, hvordan du vha. stikprøven kan sige noget om den generelle population; i dette tilfælde danske vælgere. Du kommer også til slutte fra den generelle population til det specifikke gennem sandsynlighedsberegning, hvor du undersøger, hvilke stikprøveresultater du kan regne med at få.

Find rundt på campus

Politik og Økonomi har undervisning på både Fuglesangs Allé, hvor Institut for Økonomi holder til, og i Universitetsparken, hvor Institut for Statskundskab holder til.

Du kan med fordel downloade appen AU Find eller besøge au.dk/kort, hvor du også kan søge bygninger mv.

Livet som PolØk-studerende på Aarhus BSS

PolØk's miniparlør

Der er rigtig mange forkortelser og indforståede begreber, når du starter på universitetet.

Du kan blive godt klædt på ved at skimme listen med begreber igennem her!

Studenterforeninger

På campus finder du et rigt foreningsliv blandt studerende, som er med til at berige studielivet for mange. Ved at være en del af foreningslivet kan du bidrage til at udvikle spændende arrangementer - faglige som sociale, og du får desuden et bredt netværk på tværs af årgange og studieretninger. 

Politologisk og Økonomisk forening (PØF) må siges at være den vigtigste forening for alle nye PolØk’ere, da foreningen netop har rødder i uddannelsen Politik og Økonomi og har fokus på at skabe et godt studiemiljø for PolØk-studerende.

Mød en medstuderende

Kære RUS’er!
Velkommen til det fedeste studie i verdenen, Politik og Økonomi. Her får man alle fordelene ved et lille studie og fordelene ved et stort studie…. Hhhmm, underligt, men lad mig forklare: På Politik og Økonomi starter kun to klasser pr. årgang, og vi kender hinanden på kryds og tværs på både hold og årgange (nogle mere end andre). Samtidigt får du som PolØk’er alle de sociale muligheder, der er på både Statskundskab og Økonomi, lige fra den store juledag på Statskundskab til de spændende foreninger ovre på Økonomi. Selv har jeg bl.a. været med som skuespiller på revyen på Statskundskab og er fagrådsaktiv på Økonomi.

Min første tid
Jeg var meget spændt på det hele. Havde jeg nu valgt det rigtige studie, og ville mine kommende studiekammerater være nogen, jeg kunne snakke med? Jeg havde hørt meget om det at gå på universitetet: Der var faktisk intet, man skulle. Ingen førte fravær, og lektier var helt frivillige. Alligevel har jeg aldrig knoklet så meget med skolen, som da jeg startede på studiet. Men modsat gymnasiet sidder man ikke derhjemme alene og laver den ene aflevering efter den anden i fag, man ikke vil bruge senere hen. Tværtimod foregår det rigtigt meget mellem universitetets fire gule vægge med de nærmeste studiekammerater, og jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det har holdt modet oppe. Og så gør det ikke noget, at man sidder til kl. 18 med hovedet i bøgerne for at være helt forberedt til den næste holdtime.

Glæd jer!

William, 24 år
9. semester på Politik og Økonomi


Store begivenheder for en PolØk'er

Kapsejlads i Universitetsparken
Kampen om Det Gyldne Bækken er årets absolutte højdepunkt på Aarhus Universitet! Her kæmper tolv udvalgte festforeninger om at blive dette års konger af Universitetsparken. Dagen består af alt fra kaffe-Bailey klokken 3 om morgenen til nøgenløb, store kunstnere og ikke mindst den største fest med 30.000 andre studerende.  


Faglig dag
Årets faglige højdepunkt på Institut for Statskundskab finder sted i september. Faglig Dag 2021 er en konference, hvor 500-600 studerende tager en dag ud af deres kalender og slapper af i Søauditoriet. Det er gratis at deltage, og så er der ovenikøbet gratis frokost og fede goodiebags. 


Danmarks største fredagsbar og idrætsdag
I september inviteres alle studerende på Aarhus Universitet til Danmarks største fredagsbar. Dagen starter med idrætsdag og senere danner Universitetsparken rammerne for en kæmpe fest med livemusik, de uofficielle danmarksmesterskaber i ølbowling og meget mere. 


Derudover kan du glæde dig til:


 • Julefrokost for PolØk ligger lige når julen (og eksamen) nærmer sig! Derfor er en sjov og festlig julefrokost med alle PolØk’erne og dine tutorer den perfekte løsning! 
 • Tour de fredagsbarer: Hvert efterår og forår arrangerer PØF Tour de Fredagsbarer, hvor du sammen med hele PolØk besøger de andre fredagsbarer i Universitetsparken.
 • Pøfelsdag: Den 26. september 2014 blev PØF oprettet, og det fejrer vi hvert år med spil, kage, kaffe/sodavand og hygge sammen med alle de andre medlemmer!

 • Børsbar er, ifølge de fleste, den største fest på Økonomi hvert år. Den finder sted i februar, lige efter alle eksaminer er overstået. Konceptet er simpelt; udbudspriserne i baren tilpasser sig efterspørgslen! Det gælder altså̊ om at købe de rigtige drinks på det rigtige tidspunkt for at få dem billigst muligt. 
 • Juledagen er et af årets helt store højdepunkter. Det er en dag i hyggens og festens tegn, hvor foreninger og semestrets fag laver hver sin temabar. Dagen slutter med den altid sjove julerevy og en kæmpe fest i Aarhus BSS Kantine.
 • Sportsdagen er en efterhånden traditionsrig dag på Politik og Økonomi, som du ikke må gå glip af! De studerende bliver delt ind på små̊ hold på tværs af årgange og kæmper mod hinanden i forskellige sjove sportsgrene. 

Fredagsbar-katalog

Du kan nemt gå på opdagelse i Aarhus Universitets fredagsbarer, hvor der er rig mulighed for at besøge fredagsbarer på andre fakulteter og studier. Tag evt. med på Tour de fredagsbarer med PØF i efteråret og foråret for at få indblik i de forskellige fredagsbarer.

De to fredagsbarer, som er mest brugt af PolØk-studerende er:

 • Konverter Bar er Økonomernes hule, som findes i R-bygningen på Fuglsangs Allé, hvor ØF står klar med 2 Ceres Top til 15 kr.
 • Samfundsfaglig Fredagsbar er fredagsbaren, hvor Psykologi, Jura og Statskundskab slår sig sammen i Forhistorisk og Aarhus BSS Kantine hver anden fredag. Fredagsbaren er kendt for at vare til kl. 2 om natten.


Få en virtuel intro

Allerede før studiestarten, kan du påbegynde AU's online introduktion til studiestarten, og få svar på nogle ting som er rare at vide inden du starter.

Forløbet hedder Study@AU og består af 4 moduler, som giver dig indblik i din uddannelse, universitetet, relevante IT-platforme og de fællesskaber, du kan blive en del af på Aarhus Universitet. Du kan tilgå introduktionsforløbet via Brightspace fra midten af august.

Kontakt