SAS JMP

Beskrivelse

SAS JMP tilbyder et omfattende sæt af statistiske værktøjer samt design af eksperimenter og statistisk kvalitetskontrol i en enkelt pakke. JMP kan arbejde med en bred vifte af dataformater, så som tekst-filer, Microsoft Excel-filer, SAS datasæt, og ODBC-kompatible databaser. Ligesom SAS STAT og andre statistiske programmer tilbyder JMP en række forskellige statistiske test, og er i særdeleshed glimrende inden for grafiske præsentationer.


Tilgængelighed

Brugerlokaler:

Programmet er installeret på computerne i følgende lokaler:

2622(C)-C0

Licens:

Som studerende er det muligt at opnå en licens til programmet, så det kan downloades og installeres på sin egen pc. Denne licens er for den studerende gratis.


Licens

En licens opnås ved logge ind på www.sasdownload.dk ved hjælp af sit WAYF-login. Herefter kan programmet downloades og installeres. Licensen sendes til den tilknyttede studiemail når programmet downloades.

(Denne mail fremgår i bunden af siden, når der anmodes om download.)


Installation

Installationsfilerne udpakkes til en brugerbestemt mappe.  Efter udpakningen er gennemført køres installationen ved at åbne setup-filen fra udpakningsdestinationen. I løbet af installationen anmodes der om en sid-fil, her skal den tilsendte licensfil findes og vælges, hvorfor licensfilen skal ligge lokalt på maskinen. Herefter skal der blot vælges hvilke moduler der skal installeres.


Guides

Officielle vejledninger:


Kurser

Analysegruppen afholder i øjeblikket ikke kurser i dette program, men der kan ved forespørgsel arrangeres et kursus. Dette gøres ved at kontakte analytics@au.dk med kursets ønskede indhold og varighed, hvorefter der findes frem til en eventuel kursusudformning der stemmer overens med de opsatte ønsker.